Hoppa till innehåll

Byggnadsinformationsmodulering

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) innebär att en 3D-modell skapas i byggprocessen. Läs mer nedan.

Virtuell produktionsplanering
Visar möjligheter med en översikt och en film
Virtuella installationer

Här får du som är installatör stöd i form av dokument och manualer för att komma igång med BIM. Dra nytta av information från CAD-system för att ge minskat manuellt arbete, lägre kostnader och högre kvalitet.

Förstudie BIM för installationer

Projektering, programvaror och produktidentifiering måste samverka bättre så att vi installatörer bättre kan använda BIM inom produktion och produktionsplanering.

Upphandling BIM

Ger stöd till byggherrar, fastighetsägare, totalentreprenörer och andra beställare vid upphandling av konsulter och entreprenörer.

Behov av åtgärder för att sprida BIM förinstallationer

Kartläggning av behov av åtgärder för att underlätta spridning av BIM i olika typer av projekt ger underlag för vidare arbete inom Installatörsföretagen och dess medlemsföretag. Arbetet omfattar vidare utveckling inom olika verksamheter och så långt som möjligt tillsammans med andra aktörer i branschen.