Hoppa till innehåll

Installationsbranschens Certifierade Projektledare

Utbildning och karriär

Branschen för tekniska installationer står inför nya möjligheter och utmaningar där vi som bransch med trygghet och trovärdighet kan driva komplexa total- och generalentreprenader.

Installatörsföretagen har tillsammans med INCERT, Svenskt Projektforum och SBUF utarbetat ett certifieringsverktyg för att kvalitetssäkra och utveckla projektledare att möta branschens och beställarnas behov. Vi kallar det Installationsbranschens certifierade projektledare ICPL.

Konceptet ICPL har utvärderats under 2018 och vi har fått värdefull feedback från de som gjort kartläggning och certifiering. En uppdatering av frågebanken och proven genomförs nu och beräknas bli klar under våren 2019.

 • Vilka är fördelarna med Installationsbranschens Certifierade Projektledare, ICPL?

  Som arbetsgivare kommer du att ha stor nytta av att kartlägga och certifiera dina projektledare.

  • Du får en överblick över företagets möjligheter att möta kundens behov och förväntningar
  • Du kvalitetssäkrar projektledarens kunskaper och ledarförmåga
  • Effektivare projektledare ger en mer lönsam och effektiv produktion
  • Kartläggningen ger dig möjlighet att identifiera vilka kompetenser som saknas på företaget
  • Kartläggningen kan fungera som ett testverktyg i framtida rekryteringsprocesser
  • Du blir en attraktiv arbetsgivare som behåller talangerna

  Som projektledare, eller blivande projektledare, kan du använda dig av kartläggning och certifiering för att utvecklas i din yrkesroll.

  • Du får dina kunskaper och din ledarförmåga dokumenterad
  • Du får en tydlig bild över dina styrkor och dina utvecklingsmöjligheter
  • Du får tips på utbildningar att läsa för att bli den bästa projektledaren
  • Det ger dig en tydlig karriärstege
  • Hjälper dig att själv utveckla dig i din yrkesroll

  Som beställare och upphandlare av installationstjänster får genom installationsbranschens certifieringsverktyg:

  • Verifiering av att du får det du upphandlar
  • Kvalitetssäkrad projektledarkompetens hos entreprenörerna
  • Rätt kompetens till rätt uppdrag

Hur går en certifiering till?

Certifieringen riktar sig till dig som är eller vill bli projektledare. Det krävs ingen formell utbildningsbakgrund men bäst förutsättningar för att uppnå certifieringskravet har den som har några års erfarenhet inom ledarskap.

Certifieringen sker i tre steg

 • Kartläggning: Befintliga styrkor och förbättringsområden hos projektledaren
 • Utbildning: Identifierade kunskapsluckor och tips på utbildningar
 • Certifiering: Certifiering genom skriftlig examination och en djuplodande intervju med en assessor från Svenskt projektforum.

1. Kartläggning

Första steget i certifieringsprocessen är att genomföra en kartläggning av din kompetens inom tio olika områden kopplade till projektledning. Din kompetens inom ledarskap bedöms dels genom kartläggningsfrågor samt genom en självskattning. Allt är webbaserade och sker där det passar dig bäst.

 • Kartläggningsområden
  • Projektstruktur
  • Planering
  • Projektekonomi
  • Inköp
  • Entreprenadjuridik
  • Arbetsmiljö
  • Arbetsrätt
  • Affärsmannaskap
  • Regler och normer
  • Ledarskap (Kartläggning och självskattning)

2. Utbildning

Redovisningen av kartläggningen presenteras i ett stjärndiagram. Diagrammet kan du sen använda som underlag för att hitta rätt utbildningar för att bli en fullfjädrad projektledare. När du har avslutat de utbildningar du behöver, har du möjlighet att kostnadsfritt åter genomföra den webbaserade kartläggningen för att se att du nu har tillräckliga kunskaper för en certifiering.

Är du nyfiken på utbildningar inom branschen för tekniska installationer – besök INSU.

3. Certifiering

När dina kunskaper som projektledare anses kompletta genomförs certifiering som består av skriftlig examination samt en djuplodande intervju med en assessor från Svenskt projektforum.

Certifieringsfrågorna är uppdelade enligt samma områden som kartläggningen och besvaras under examinationsdagen.

 • Certifieringsområden
  • Projektstruktur
  • Planering
  • Projektekonomi
  • Inköp
  • Entreprenadjuridik
  • Arbetsmiljö
  • Arbetsrätt
  • Affärsmannaskap
  • Regler och normer
  • Ledarskap (Kartläggning och självskattning)

Vid redovisning av certifieringsresultatet får projektledaren ett nytt stjärndiagram.

Ledarskapsintervju

En viktig del av en projektledares vardag är att leda andra. Därför är en stor del i certifieringen fokuserad på att verifiera dina ledaregenskaper. Detta görs först genom direkta frågor och självskattning inom ramen för kartläggningen som du kan läsa om ovan. Din självskattning används sedan som underlag till en intervju kring ditt ledarskap som genomförs av en assessor från Svenskt Projektforum.

Dessutom ingår tre essäfrågor vid certifieringstillfället där du ska reflektera över ditt ledarskap.

När assessorn får tillgång till din självskattning och svaren på dina essäfrågor kommer du bli kontaktad för att boka en intervju. Intervjun kommer att leda fram till godkänt eller inte godkänd.

Anmälan

Vid frågor, se kontaktinformation nedan.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.