Hoppa till innehåll

Installationsbranschens Certifierade Projektledare

Utbildning och karriär

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) är en kartläggnings- och certifieringsmodell som kvalitetssäkrar projektledarens kunskaper. Kartläggningen visar på styrkor och förbättringsområden och certifieringen blir kvittot på branschspecifik kompetens.

Montörer och tekniker genomgår strukturerade utbildningar och kompetensen prövas. Satsningar som gjorts för att kvalitetssäkra deras kompetens har gett goda resultat. En modell för kompetensprövning och kvalitetssäkring av projektledare behövs för att identifiera styrkor och fylla i eventuella kunskapsluckor. Därför har Installatörsföretagen, i samarbete med SBUF, INCERT och Svenskt Projektforum, tagit fram Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL).

Hur använder jag Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)?

ICPL består av två delar, kartläggning och certifiering. Arbetsgivaren och projektledaren kan tillsammans bestämma om projektledaren ska certifiera sig direkt eller om en kartläggning av kunskaper först behöver genomföras. Identifieras kunskapsluckor kan de enkelt fyllas genom utbildning innan certifiering sker.


"Bra att ICPL sätter fokus på projektledarens kompetens. Det finns inget bevis på projektledarens kunskaper i dagsläget, vilket gör det svårt att matcha projektledare med projekt."

Jörgen Malmqvist, projektledare Mälarrör Installation AB

 • Vilka är fördelarna med Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)?

  Beställaren får

  • matchad kompetens för effektiva projekt
  • ett verktyg för projektspecifikt kravställande
  • en modell för att utvärdera entreprenörernas projektledarkompetens

  Arbetsgivaren får

  • överblick över företagets möjligheter att möta kundens behov och förväntningar
  • ett verktyg i rekryteringsprocessen
  • möjlighet att identifiera utbildningsbehov
  • möjlighet att identifiera talanger på företaget

  Projektledaren får

  • en tydlig bild av vad som förväntas i rollen som projektledare i installationsbranschen
  • en tydlig karriärstege
  • incitament för att själv förkovra sig och utveckla sin roll

  Installationsbranschen blir

  • en bransch som med trygghet och trovärdighet driver komplexa entreprenader
  • en attraktiv bransch dit människor med olika kompetenser och erfarenheter kan söka sig

> Läs mer om Installationsbranschens Certifierade Projektledare och hur du anmäler dig

Projektdokumentation

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) är ett samarbete mellan Installatörsföretagen, INCERT och Svenskt Projektforum, med delfinansiering av SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond). Här finner du slutrapporten till SBUF samt bilagor, såsom bakomliggande studier och utredningar.

ICPL Slutrapport SBUF pdf Bilaga 1 ICPL Planering i VVS-företag pdf Bilaga 2 ICPL Arbetstidens användning vid VVS-montage pdf Bilaga 3 ICPL Förstudie pdf Bilaga 4 ICPL Rapport komplettering pdf Bilaga 5 ICPL Effektiv produktion pdf Bilaga 6 ICPL Projektmodell pdf
Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.