Hoppa till innehåll

Varsel om sympatiåtgärder

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Svenska Elektrikerförbundet (SEF) har lagt ett sympativarsel som berör flera av våra medlemsföretag. Bland annat drabbas arbete som utförs på Hisingsbron i Göteborg samt vid bussdepån Ljungarum i Jönköping.

Det är viktigt att vi på Installatörsföretagen har kännedom om alla konsekvenser som varslet ger våra medlemsföretag. Vi kommer därför ta kontakt med de företag som vi vet berörs av SEF:s varsel om sympatiåtgärder. Utöver det, då vi naturligt nog inte känner till alla affärsförhållanden, uppmanar vi att alla företag som utför arbete åt Verisure, kontaktar sin lokala företagsrådgivare.

Bakgrunden till konflikten gäller vem som har rätt att teckna kollektivavtal med larmföretaget Hometec Security Gbg AB. Företaget har idag ett kollektivavtal med en annan aktör, men SEF anser att ett nytt avtal istället ska tecknas med dem. Detta innebär att SEF utvidgar konflikten genom att varsla om sympatiåtgärder riktade mot aktörer som inte är en del av denna process, i detta fall vissa av våra medlemsföretag.

”Elektrikerförbundets åtgärder är orimliga och ansvarslösa.”

Nedan finns SEF:s varsel i sin helhet. Installatörsföretagen avser att lämna löpande information om situationen under rubriken Aktuella varsel (du måste logga in för att ha åtkomst till sidan).

Varsel om sympatiåtgärder med anledning av stridsåtgärder vid
Hometec Security Gbg AB (PDF)

Installatörsföretagen har sammanställt information som du som företagare och arbetsgivare behöver känna till gällande konflikt i skriften "Vad händer vid konflikt". Här finns information om vad olika stridsåtgärder innebär, vem som omfattas av dem och vad som är bra att tänka på om det kommer ett varsel som företaget kan beröras av. Den behandlar även hur arbetsgivaren kan agera under en konflikt, vad som gäller för de anställda som inte är uttagna i konflikt, hur det går till efter en konflikt med mera.

Har du frågor i anledning av denna situation är du, som vanligt, välkommen att kontakta din lokala företagsrådgivare.

Dispens
Dispens innebär att ett företag tillåts att utföra arbete trots en pågående stridsåtgärd. Dispens beviljas av den part som beslutat om åtgärden. För så kallat skyddsarbete krävs inge...
Aktuella varsel
Innan en stridsåtgärd vidtas eller utvidgas ska skriftligt varsel lämnas till motparten minst sju arbetsdagar i förväg. På denna sida hittar du de varsel som kan komma att påverka...
Förhållande till beställare och kunder
En konflikt kan komma att påverka dig som företagare och din möjlighet att leva upp till de avtal som du är bunden av i förhållande till beställare och kunder.
Konfliktersättning
Medlemsföretag som drabbas av en konflikt har under vissa förutsättningar rätt till konfliktersättning av Svenskt Näringsliv. En förutsättning för konfliktersättning är att...
Debatt och artiklar
Här samlar vi artiklar som berör SEF:s sympatiåtgärder i anledning av deras konflikt med Hometec Security Gbg AB
Pressfrågor
Har du drabbats av sympatiåtgärder och har funderingar kring hur du ska bemöta och hantera pressfrågor? Installatörsföretagen ger råd och stöttar dig som medlemsföretag utifrån dina...