Hoppa till innehåll

Sök bidrag till utvecklingsprojekt

Företagarfrågor, Visa alla

Du har säkert idéer kring hur man kan höja effektiviteten i branschen. Utvecklingsprojekt som Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) är med och finansierar handlar om att bli bättre på att möta kunders förväntningar. Kundnytta, produktivitet, kvalitet och hållbarhet är några viktiga nyckelord.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond är en organisation som vi startade 1983 för att finansiera utvecklingen av byggbranschen, tillsammans med Byggföretagen och de motsvarande fackförbunden. Våra medlemsföretag kan söka bidrag till utvecklingsprojekt från fonden. Den har finansierat över 2 000 projekt under 36 år och ger bidrag till cirka 100 projekt om året.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.