Hoppa till innehåll

Lönsamhet

Företagarfrågor, Visa alla

Att vara företagare är komplext, det är mycket som påverkar din vardag men även din framtid. Här hittar du information och verktyg för att öka lönsamheten i dina uppdrag och i företaget.

Seminarieserie om lönsamt företagande
Seminarieserien om lönsamt företagande fokuserar på resultat- och produktionsstyrning. Behöver du enkla verktyg som du kan använda i din vardag? Välkommen! Båda seminarierna fördjupa...
Nyheter

Unik branschstatistik

04 december 2018

Branschfrågor Branschstatistik är en sammanställning över branschens bokslut för 2017, där vi har tagit fram ett branschsnitt med uppdelning efter företagsstorlek för att få fram ett antal nyckeltal. Syftet med rapporten är att vara ett hjälpmedel för dig som medlem, där du kan få en ...

Fortsatt stabil installationsbransch

09 oktober 2018

Rapporter Trots att prognosen för byggbranschen i stort visar på en nedgång, fortsätter installationsbranschen att gå som tåget. Branschen visar på en fortsatt stabil tillväxt där flera av de dominerande sektorerna ökar, samtidigt som bostadsbyggandet dämpas. Under 2019 väntas til...

Kostnadspåverkan på installationer

15 juni 2018

Lönsamhet Under tre SBUF-finansierade projekt har byggreglernas effekter på byggkostnaderna av Boverkets byggregler, BBR, studerats. Där kostnadspåverkan på installationer är det tredje i raden.
Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.