Hoppa till innehåll

Besvara kunden

Besvara kunden

Utred så långt det går eventuella frågetecken och missförstånd mellan dig och din kund och motivera varför du har rätt att erhålla full betalning. Överväg om det ligger något i din kunds invändningar och om ni i sådant fall kan komma till en överenskommelse om betalningen. Lägg dock inte ner onödig tid och energi på detta steg om ni inte kommer framåt i er dialog.