Hoppa till innehåll

För dig som anlitar installatör

Entreprenad, Visa alla

Här finns material för dig som anlitar en installatör. Använd gärna underlag för kostnadsberäkningar vid arbete på löpande räkning och mall för administrativa föreskrifter.

Materialet som Installatörsföretagen tagit fram riktar sig till dig som anlitar en installatör, men fungerar som hjälp även för dig som är entreprenör, beställare eller kund. Syftet är att förbättra brister i förfrågningsunderlag i samband med upphandlingar samt skapa större förutsebarhet vad gäller kostnader som ska ersättas i samband med arbete på löpande räkning.

Kostnadsformulär 19, KF 19

Syftet med KF 19 är att tydliggöra några av de kostnader som ska ersättas när arbeten utförs på löpande räkning, samt att förenkla beräkningen av dessa kostnader.

Mall för administrativa föreskrifter

Mallen för administrativa föreskrifter är särskilt anpassad för ramavtalsupphandlingar av installationsarbeten. Förutom tips och råd till den som ska upphandla installationsarbeten innehåller mallen de koder som är viktigast att ha med för ett ramavtal. Dessutom finns färdiga förslag på avtalstexter.

Entreprenadjuridik

Vi svarar på dina frågor inom entreprenadjuridik. Kontakta oss gärna på vårt telefonnummer för entreprenadrättsrådgivning +46 8 762 75 15.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.