Hoppa till innehåll

Så förhandlar vi

Installatörsföretagen har en styrelse, avtalsutskott och förhandlingsdelegationer. Nedan förklarar vi beslutsvägarna, begreppen och ansvarsområden för respektive instans.

Installatörsföretagens styrelse väljs på årsstämman, av medlemmarna, att företräda samtliga medlemsföretag. Styrelsen beslutar ytterst om de avtal som Installatörsföretagen tecknar.

I avtalsrörelsen 2020 finns även avtalsutskott bestående av styrelserepresentanter och förhandlingsledningen. Avtalsutskotten är styrelsens förlängda arm och har en nära kontakt med respektive avtals förhandlingsdelegation.

Förhandlingsdelegationerna ansvarar för förhandlingarna på respektive avtal. De gör bakgrundsarbetet kopplat till våra yrkanden och arbetar löpande med att ta fram material och argument för att nå framgång i förhandlingarna med våra fackliga motparter. Det är delar av förhandlingsdelegationerna som träffar de fackliga motparterna vid förhandlingsbordet.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.