Hoppa till innehåll

Hur går en avtalsrörelse till?

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

De flesta kollektivavtal gäller för en begränsad tid. Nuvarande kollektivavtal inom vår bransch löper ut under våren 2020. Både arbetsgivarorganisationen och fackförbunden lägger fram yrkanden, det vill säga krav på förändringar i avtalen, innan det att avtalen löpt ut.

Installatörsföretagens styrelse och avdelningen Arbetsmarknad ansvarar för avtalsförhandlingarna på arbetsgivarsidan.

Förhandlingarna under en avtalsrörelse inleds när Installatörsföretagen och respektive fackförbund presenterar sina respektive krav. Ofta krävs sedan flera förhandlingsomgångar innan en uppgörelse om nytt avtal kan träffas. Något som kan ta flera månader.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.