Hoppa till innehåll

Kalendarium

Här presenteras datum för när Installatörsföretagen och fackliga motparter träffas för förhandlingar och för arbete i gemensamma arbetsgrupper.

2019

23 oktober - LO:s representantskapsmöte beslutade kring samordning inför avtalsrörelse 2020. Pappers och Kommunal valde att stå utanför samordningen.

4 november - Facken inom industrin presenterade siffersatta krav inför avtalsrörelsen. [infoga länk till nyhetssidan alt artikel]

20 december - Parterna inom industrin växlar yrkanden. Förhandlingarna kring det så kallade märket startar. Vad märket blir har stor betydelse för övriga parter på arbetsmarknaden.

2020

Februari

11 februari - Installatörsföretagen växlar yrkanden med Sveriges Byggnadsarbetarförbund (Byggnads) avseende Teknikinstallationsavtalet.

12 februari - Installatörsföretagen växlar yrkanden med Svenska Elektrikerförbundet (SEF) avseende Installationsavtalet.

18 februari - Installatörsföretagen växlar yrkanden med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna avseende Tjänstemannaavtalet.

Efter växlande av yrkanden samt en närmare presentation av dessa inleds förhandlingarna mellan Installatörsföretagen och de fackliga motparterna.

Mars

1 mars - Opartisk ordförande (Opo) går in i förhandlingarna på industriavtalet vid denna tidpunkt om parterna inte kommit överens.

31 mars - Industriavtalet, Butik/Detaljhandelsavtalet, Lageravtalet och Telekomavtalet (SEKO) löper ut.

Förhandlingarna mellan Installatörsföretagen och de fackliga motparterna fortsätter under mars månad.

April

14 april - Installatörsföretagen växlar yrkanden med Svenska Elektrikerförbundet (SEF) och SEKO avseende Larm- och Säkerhetsteknikavtalet.

30 april - Teknikinstallationsavtalet, Installationsavtalet, Tjänstemannaavtalet och Plåt-och Ventilationsavtalet löper ut.

Förhandlingarna mellan Installatörsföretagen och de fackliga motparterna fortsätter under april månad med förhoppning om att ett nytt avtal ska vara på plats den 30 april då avtalen löper ut.

Maj

Under maj månad fortsätter förhandlingarna mellan Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) och SEKO avseende Larm- och Säkerhetsteknikavtalet.

31 maj - Larm- och säkerhetsteknikavtalet löper ut.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.