Hoppa till innehåll

Avtalsrörelsen 2020

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

Nya kollektivavtal ska förhandlas fram för många medarbetare inom svenska företag och här kan du ta del av all information gällande Installatörsföretagens kollektivavtalsförhandlingar. Under rubriken Våra kollektivavtal hittar du information om de olika kollektivavtalen.

Coronaviruset har orsakat ett extraordinärt läge på svensk arbetsmarknad. Det har gjort att avtalsrörelsen 2020 skjuts upp till hösten. Installatörsföretagen har som en följd av det tecknat avtal om prolongering, dvs förlängning av nuvarande kollektivavtal, med fler av de fackliga organisationerna. På sidan Vad gäller efter den 30 april? hittar du information om vad som gäller för just ditt avtalsområde.

Spela video

Film prolongering

Nyheter Avtal 2020

Uppskjutna lönerevisioner 2020

16 september 2020

Arbetsgivarfrågor I och med pandemins utbrott under våren kom arbetsmarknadens parter då överens om att pausa årets avtalsförhandlingar. Även Installatörsföretagen kom överens med de fackliga organisationerna att fortsätta förhandlingarna först till hösten. Detta gäller även för lönerevis...

Teknikinstallationsavtalet ännu inte prolongerat

04 juni 2020

Arbetsgivarfrågor Avtalsperioden för Teknikinstallationsavtalet löpte ut den 30 april 2020. Installatörsföretagen och fackförbundet Byggnads har inte kunnat nå en överenskommelse om prolongering, vilket innebär att nuvarande kollektivavtal löper vidare med befintliga villkor. Dock med en u...

Lönerevisionen för 2020 skjuts upp

14 maj 2020

Arbetsgivarfrågor I och med att vi på Installatörsföretagen har tecknat avtal om prolongering (dvs förlängning av nuvarande kollektivavtal) på de flesta avtalsområdena, kommer ingen lönerevision att genomföras under våren 2020.

Fortsatt oförändrade avtal

04 maj 2020

Arbetsgivarfrågor De flesta av våra kollektivavtal är nu förlängda till hösten, dock inte alla. Vi på Installatörsföretagen fortsätter att förhandla kring Teknikinstallationsavtalet och återkommer med mer information inom kort.