Hoppa till innehåll

Arbetsmiljö och säkerhet

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är det arbetssätt som ska användas för att uppnå en god arbetsmiljö. Metoden finns beskriven i Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Föreskriften definierar bland annat vilka roller som finns i arbetsmiljöarbetet och dess ansvarsområden. Där beskrivs också hur man löpande gör riskbedömningar följda av åtgärdsplaner och uppgiftsfördelningar.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS

Reglerna handlar om samordning och ansvarsfördelning under hela byggprocessen från planering och projektering till utförandet av byggnadsarbetet.

Checklistor arbetsmiljö

Till hjälp i Installatörsföretagens systematiska arbetsmiljöarbete finns checklistor utformade för branschen. Checklistorna är framtagna av branschen i samverkan mellan parterna.

Installatörsföretagens arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöfrågorna är alltid i fokus. Inom Installatörsföretagen försöker vi i samverkan med våra medlemsföretag lyfta fram och verka för att skapa bra förutsättningar för det systematiska arbetsmiljöarbetet i företagen.
Nyheter Visa fler →

Nya extra pensionsavsättningar ska hanteras via Fora

16 januari 2018

Arbetsgivarfrågor, Arbetsrätt

Fora kommer att debitera företagen, men tekniken fungerar först från 2019. Första faktureringen av de nya extra pensionsavsättningarna (som är kompletterande premier till ASL) blir i början av 2019. Vissa premier kommer därför betalas in i efterskott. Fora utvecklar just nu administrationen. Facken är helt införstådda med situationen.

Okunskap skäl till DO-kampanj

16 januari 2018

Arbetsgivarfrågor, Branschfrågor, Driva företag

Förra veckan aviserade DO att de inleder en informationskampanj riktad mot arbetsgivare. Skälet till kampanjen är att DO har undersökt om arbetsgivarna vet vad de, enligt Diskrimineringslagen som ju ändrades för ett år sedan, är skyldiga att göra. DO upptäckt att endast var fjärde arbetsgivare svarar att lagändringen har lett till ett förändrat eller utvecklat arbetssätt.

Förtydligande IS-avtalet

15 januari 2018

Arbetsgivarfrågor, Arbetsrätt, Avtal

Enligt uppgörelsen om Installationsavtalet 2017 – 2020, förhandlingsprotokoll 2017 -04- 26  ska alla ersättningar och löner revideras per den 1 maj respektive år. I det tryckta avtalet har det blivit ofullständigt eller felaktigt (vid brytpunktstillägget) avseende tidpunkten för förändringen.

Kalender Visa fler →
 1. 17
  jan

  Har era projektledare rätt kompetens?

  Stockholm
  Utbildning, Utbildning och karriär

  Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) är en kartläggnings- och certifieringsmodell för att kvalitetssäkra projektledarens kunskaper, för att sedan ge möjlighet för projektledarna att fylla i eventuella kunskapsluckor utifrån efterfråga och behov.

 2. 18
  jan

  LOU seminarium

  Malmö
  Seminarie, Branschfrågor, Driva företag

  Varje år upphandlar det offentliga i Sverige varor och tjänster för över 600 miljarder kronor! Trots de stora affärsmöjligheterna väljer många företag bort offentliga upphandlingar för att de upplevs som krångliga.

 3. 22
  jan

  Regionala föreningen Södra Botnia - lunchmöte

  Svenskt Näringsliv, Sveagatan 8, Umeå
  Lokal/distrikt, Certifiering

  Regionala föreningen Södra Botnia bjuder in medlemmarna till lunchmöte måndagen den 22 januari klockan 11.30 – 13.00.

 4. 31
  jan

  Kunskapshöjande träffar inom säkerhet och hälsa

  Älvsjö
  Utbildning, Lokal/distrikt, Arbetsmiljö

  Välkommen till ett informationsmöte med fokus på säkerhetskultur, beteenden/attityder och verktyg för en säkrare arbetsmiljö.

 5. 31
  jan

  Hur påverkas du som arbetsgivare av den nya dataskyddsförordningen GDPR?

  Örebro
  Lokal/distrikt, Arbetsrätt

  Snart ersätts personuppgiftslagen PUL av dataskyddsförordningen GDPR. Därför är du, som medlem i Installatörsföretagen, varmt välkommen på en informationsträff som ger dig svar på vad de nya reglerna innebär för din verksamhet. Vi bjuder in till tolv tillfällen på elva orter, välj det som passar dig eller en medarbetare bäst.