Hoppa till innehåll

MBL och facklig förtroendeverksamhet

Den primära förhandlingsskyldigheten innebär en skyldighet för arbetsgivaren att på eget initiativ förhandla med sin fackklubb innan arbetsgivaren får fatta vissa viktiga beslut i sin verksamhet.

Medbestämmandelagen
Medbestämmandelagen (MBL) tillämpas på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. MBL-frågor är allt som rör anställningsvillkoren för enskilda arbetstagare samt frågor om...
Lagen om facklig förtroendeman
De fackliga förtroendemännens rättigheter och skyldigheter regleras i lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML).
Skadestånd
Arbetsgivare som bryter mot lagen riskerar att dömas till skadestånd. Arbetsgivaren kan också bli skadeståndsskyldig vid åsidosättande av fackets tolkningsföreträde, även om...
Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.