Hoppa till innehåll

Dataskyddsförordningen GDPR/ PuL

Från och med 25 maj 2018 är det den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som bestämmer hur ditt företag får behandla personuppgifter. Nya reglerna ersätter personuppgiftslagen, PuL, och ställer högre krav på dina rutiner och processer för en säker hantering.

Spela video

Personuppgifter är information som kan kopplas till fysiska personer, till exempel dina anställda och kunder.

De fem viktigaste förändringarna i dataskyddsförordningen är:

  • Stärkta rättigheter för den enskilde exempelvis när det gäller kravet på information och rätten till radering av personuppgifter
  • Krav på att rapportera personuppgiftsincidenter
  • Krav på ett behandlingsregister
  • Högre krav på utformning av ett samtycke
  • Införande av sanktionsavgifter

Största skillnaden mot PuL är att det nya regelverket kräver mer ordning och reda ditt företags hantering av personuppgifter. Medan grunderna för när du får behandla personuppgifter till största delen är densamma.

För att ditt företag ska kunna förbereda sig redan nu och anpassa verksamheten till de nya reglerna har Installatörsföretagen utvecklat följande hjälpmedel, för dig som är medlem.

För att kunna se allt innehåll, behöver du logga in.

Läs mer i skrift från Svenskt Näringsliv

I Svenskt Näringslivs skrift Företagen och dataskyddsförordningen kan du läsa mer om hur de nya reglerna kan påverka ditt företag.

Datainspektionen

Datainspektionen kommer att vara tillsynsmyndighet rörande dataskyddsförordningen. Det är på deras hemsida, www.datainspektionen.se, som du i första hand hittar information om det nya regelverket. Installatörsföretagen kommer i vissa delar att länka till information och verktyg hos Datainspektionen men även ta fram visst stödmaterial som kan vara särskilt relevant för dig och ditt företag.

Nyheter

Nyheter om GDPR

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.