Hoppa till innehåll

Anställning och anställnings upphörande

Anställning

De två huvudsakliga anställningsformerna tillsvidareanställning (fast anställning) och tidsbegränsad anställning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). I 4 § regleras tillsvidareanställning och 5, 5a och 6 §§ reglerar tidsbegränsade anställningar. Utöver detta kan en tidsbegränsning bli giltig genom stöd i annan lag, förordning eller kollektivavtal.

Anställnings upphörande

Ett anställningsavtal kan som huvudregel sägas upp av såväl den anställde som av arbetsgivaren.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett samtal mellan arbetsgivare och medarbetare, där syftet är att bidra till ett gott affärsresultat och arbetsklimat, skapa gemensamma mål och resultera i en kontinuerlig utveckling av verksamhet och medarbetare.