Hoppa till innehåll
Avtalsrörelsen 2020
Avtalsrörelsen 2020 har börjat. Nya kollektivavtal ska förhandlas fram för många medarbetare i nom svenska företag och här kan du ta del av all information gällande...
Arbetsgivarguiden
Här finns stöd i arbetsgivarrollen. Här finns de olika kollektivavtalen om löner och allmänna anställningsvillkor, med Installatörsföretagens kommentarer. Här finns lagstiftningen so...
Kollektivavtal
Organisationerna på arbetsmarknaden, fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna, hanterar frågor om löner och andra anställningsvillkor genom att teckna kollektivavtal.
Arbetsmiljö och säkerhet
Företagets arbete med arbetsmiljö och säkerhet är alltid i fokus för Installatörsföretagen och vi samverkar med er medlemsföretag, samt våra med- och motparter, för att ge er bra...
Företagande
Under företagande hittar du entreprenadrättslig rådgivning, vägledande texter kring verktyg och mallar, lönsamhetssnurra och annat material som du behöver för att göra din vardag...
Arbete i Europa
Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, är en av grundstenarna i EU-samarbetet och ska leda till ökad tillväxt och ekonomisk utveckling i såvä...
Nyheter

Traktamentet höjt sedan nyår

15 januari 2020

Arbetsgivarfrågor Från och med nyår har det skattefria traktamentet höjts från 230 kronor till 240 kronor. Med skattefritt menas att traktamentet inte räknas som lön utan ersättning för ökade levnadsomkostnader. Det omfattas därför varken av inkomstskatt eller arbetsgivaravgift.

Entreprenadindex för december 2019

14 januari 2020

Entreprenadjuridik Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem senast den 15:e månaden efter. Här kan ni se den senaste statisti...

Avsättning för arbetstidsförkortning

13 januari 2020

Arbetsgivarfrågor Nytt år innebär att det är dags att gå ut med information om storleken på de avsättningar som gjorts för arbetstidsförkortning, till de arbetstagare som går på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Före januari månads utgång ska du ha lämnat informationen till dina anstä...
Relaterat innehåll
 • Högre elanvändning år 2045

  Nyhet

  Samhällsutvecklingen och klimatomställningen kräver mer el visar en rapport som Svenskt Näringsliv låtit göra. Prognosen visar på 60 procent högre elanvändning år 2045 jämfört med dagens behov. Det innebär en ökning av elanvändningen från dagens 126 TWh till 200 TWh.

 • Stora legionelladagen

  World trade center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm 12 mar 2020 00:00 - 12 mar 2020 00:00
  Kalender

  Torsdagen den 12 mars 2020 arrangerar Säker Vatten och Installatörsföretagen i samarbete med en rad andra organisationer och aktörer Stora Legionelladagen på World Trade Center i Stockholm.

 • Byggetikdagen 2020

  Hotel Rival, Mariatorget, Stockholm 20 feb 2020 09:30 - 20 feb 2020 15:45
  Kalender

  Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd bjuder in till Byggetikdagen 2020 den 20 februari.

 • Avsteg från AB04/ABT06 Motala

  Motala - Hotell Nostalgi 19 feb 2020 12:00 - 19 feb 2020 14:30
  Kalender

  Avsteg från AB04/ABT06

 • Avsteg från AB04/ABT06 - Norrköping

  Norrköping - Scandic Nord 04 mar 2020 12:00 - 04 mar 2020 14:30
  Kalender

  Avsteg från AB04/ABT06

 • Avsteg från AB04/ABT06 - Katrineholm

  Katrineholm - Hotell Statt 14 feb 2020 12:00 - 14 feb 2020 14:30
  Kalender

  Avsteg från AB04/ABT06

 • Traktamentet höjt sedan nyår

  Nyhet

  Från och med nyår har det skattefria traktamentet höjts från 230 kronor till 240 kronor. Med skattefritt menas att traktamentet inte räknas som lön utan ersättning för ökade levnadsomkostnader. Det omfattas därför varken av inkomstskatt eller arbetsgivaravgift.

 • Dataskyddsförordningen GDPR

  Webbsida

  Dataskyddsförordningen, GDPR, bestämmer hur ditt företag får behandla personuppgifter. Reglerna ställer höga krav på dina rutiner och processer för en säker hantering av personuppgifter. GDPR ersatte personuppgiftslagen, PuL 25 maj 2018.

 • Entreprenadindex för december 2019

  Nyhet

  Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem senast den 15:e månaden efter. Här kan ni se den senaste statistiken.

 • Är du nöjd med innehållet på denna sida?

  Tack för din feedback!

  Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

  Tack för din kommentar!

  Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.