Hoppa till innehåll
Avtalsrörelsen 2020
Avtalsrörelsen 2020 har börjat. Nya kollektivavtal ska förhandlas fram för många medarbetare i nom svenska företag och här kan du ta del av all information gällande...
Arbetsgivarguiden
Här finns stöd i arbetsgivarrollen. Här finns de olika kollektivavtalen om löner och allmänna anställningsvillkor, med Installatörsföretagens kommentarer. Här finns lagstiftningen so...
Kollektivavtal
Organisationerna på arbetsmarknaden, fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna, hanterar frågor om löner och andra anställningsvillkor genom att teckna kollektivavtal.
Arbetsmiljö och säkerhet
Företagets arbete med arbetsmiljö och säkerhet är alltid i fokus för Installatörsföretagen och vi samverkar med er medlemsföretag, samt våra med- och motparter, för att ge er bra...
Företagande
Under företagande hittar du entreprenadrättslig rådgivning, vägledande texter kring verktyg och mallar, lönsamhetssnurra och annat material som du behöver för att göra din vardag...
Arbete i Europa
Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, är en av grundstenarna i EU-samarbetet och ska leda till ökad tillväxt och ekonomisk utveckling i såvä...
Nyheter

Entreprenadindex för januari 2020

12 februari 2020

Entreprenadjuridik Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem senast den 15:e månaden efter. Här kan ni se den senaste statisti...

När oväder utgör hinder i arbetet

11 februari 2020

Arbetsgivarfrågor Har stormen ställt till det för dina medarbetare? Då kan det bland annat bli problem att ta sig till jobbet. Behöver du som arbetsgivare betala ut lön för arbetstagare som inte kan ta sig till arbetsplatsen? Vad kan du kräva att den anställde gör istället för det ordinar...
Relaterat innehåll
 • Seminarium - Konsumententreprenader

  Falun - Lugnet kyrkan konferens 26 mar 2020 09:30 - 26 mar 2020 12:30
  Kalender

  Sedan årsskiftet är EIO Gävle/Dala, VVS i Dalarna, VVS LA Gästrikland och VVS LA Hälsingland sammanslagna i en förening – Installatörsföretagen Gävle/Dala!

 • Installatörsföretagen har växlat krav med Svenska Elektrikerförbundet

  Nyhet Parterna har under de senaste avtalsperioderna arbetat gemensamt för att ta fram kollektivavtal som leder till stärkt konkurrenskraft för branschen och som är attraktivt för både företag och medarbetare.
 • Entreprenadindex för januari 2020

  Nyhet

  Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem senast den 15:e månaden efter. Här kan ni se den senaste statistiken.

 • Vad är ”självkostnadsprincipen” i AB 04?

  Fråga Fråga: För ett tag sedan utförde vi ett arbete åt en fastighetsägare. Det var ett brådskande arbete, varför vi kom överens om att alla arbeten skulle utföras på löpande räkning ”enligt självkostnadsprincipen i AB 04”. Inga timpriser avtalades. Vi håller nu på att sammanställa vår faktura. Det har gått åt ganska många arbetstimmar. Eftersom inga timpriser avtalades, så vet vi inte riktigt hur mycket vi får ta betalt för vår arbetstid. Vad innebär egentligen ” självkostnadsprincipen i AB 04” och hur ska man då ta betalt?
 • Våra yrkanden

  Webbsida

  De avtalsyrkanden som Installatörsföretagen lägger fram i avtalsrörelsen 2020 har sitt ursprung hos våra medlemsföretag. Synpunkter på avtalen har samlats in löpande vid olika aktiviteter under avtalsperioden.

 • Installatörsföretagen har växlat krav med Byggnads

  Nyhet Avtalsrörelsen är i full gång! Installatörsföretagen har idag växlat yrkanden inför årets avtalsförhandlingar med fackförbundet Byggnads.
 • Ålder för pensionsavgång ersätts av riktålder

  Nyhet

  Nu ersätts den beslutade åldern för pensionsavgång av en riktålder som följer befolkningens medellivslängd.

 • När oväder utgör hinder i arbetet

  Nyhet

  Har stormen ställt till det för dina medarbetare? Då kan det bland annat bli problem att ta sig till jobbet. Behöver du som arbetsgivare betala ut lön för arbetstagare som inte kan ta sig till arbetsplatsen? Vad kan du kräva att den anställde gör istället för det ordinarie arbetet och vilka skyldigheter har arbetstagaren?

 • Få hjälp att motverka kränkande särbehandling

  Nyhet

  De senaste åren har DO inspekterat arbetet för likabehandling hos nära 900 arbetsgivare, bland annat i Installations- och byggbranschen. Granskningen visade på stora kunskapsbrister om diskrimineringslagstiftningen.

 • Våra kollektivavtal

  Webbsida

  Installatörsföretagen tecknar flera olika kollektivavtal med flera olika motparter. Här hittar du all information du behöver för varje avtal. Bland annat när avtalet löper ut, vilka förändringar vi vill få igenom i avtalsrörelsen och vilka förändringar våra motparter vill få igenom.

 • Är du nöjd med innehållet på denna sida?

  Tack för din feedback!

  Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

  Tack för din kommentar!

  Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.