Hoppa till innehåll

Företagarservice

Företagarfrågor
Arbetsgivarguiden
Här finns stöd i arbetsgivarrollen. Här finns de olika kollektivavtalen om löner och allmänna anställningsvillkor, med Installatörsföretagens kommentarer. Här finns lagstiftningen so...
Kollektivavtal
Organisationerna på arbetsmarknaden, fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna, hanterar frågor om löner och andra anställningsvillkor genom att teckna kollektivavtal.
Arbetsmiljö och säkerhet
Företagets arbete med arbetsmiljö och säkerhet är alltid i fokus för Installatörsföretagen och vi samverkar med er medlemsföretag, samt våra med- och motparter, för att ge er bra...
Företagande
Under företagande kan du bland annat hitta entreprenadjuridisk rådgivning, vägledande texter kring verktyg och mallar, lönsamhetssnurra och annat material som du behöver för att göra...
Arbete i Europa
Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, är en av grundstenarna i EU-samarbetet och ska leda till ökad tillväxt och ekonomisk utveckling i såvä...
Nyheter

Ändrade sjuklönenivåer i tjm-avtalet

25 maj 2018

Tjänstemannaavtalet Ändrade nivåer i tjänstemannaavtalet avseende sjuklön från och med 15:de kalenderdagen. Vid arbetstagares frånvaro från arbetet på grund av sjukdom betalar normalt arbetsgivaren ut sjuklön under de första fjorton dagarna. Från och med dag femton utger istället Försäkri...

Lönerevision 2018

24 maj 2018

Installationsavtalet Målsättningen är att förhandlingar om de nya lönerna sker inom företaget, men om det inte går är det nu sista chansen att påkalla central förhandling. Enligt förhandlingsordningen i Installationsavtalets lönebilaga måste detta ske senast den 18 juni i år.

DO-anmält företag

15 maj 2018

Arbetsgivarfrågor Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet för en arbetsgivare att utsätta en arbetstagare för repressalier, till exempel till följd av en DO-anmälan. Detta har nu ändå skett i ett företag som härrör i Katrineholm och ärendet tas nu vidare till AD.

GDPR-säkra e-posten

11 maj 2018

Arbetsgivarfrågor Om drygt en vecka träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Senast den 25 maj bör man ha skapat kontroll över de personuppgiftsbehandlingar som görs inom företaget samt säkerställt att man har en laglig grund att behandla de uppgifter man gör. Men vad gäller ...
Relaterat innehåll
 • Utbildning och rådgivning avseende dataskyddsförordningen, GDPR

  World Trade Centre, Växjö 12 jun 2018 12:00 - 12 jun 2018 15:00
  Kalender

  Vi bjuder in till utbildning avseende dataskydd och GDPR på grundnivå i 2 timmar varav 1,5 timma grundnivå följt av 0,5 timma frågestund.

 • Ändrade sjuklönenivåer i tjm-avtalet

  Nyhet

  Ändrade nivåer i tjänstemannaavtalet avseende sjuklön från och med 15:de kalenderdagen. Vid arbetstagares frånvaro från arbetet på grund av sjukdom betalar normalt arbetsgivaren ut sjuklön under de första fjorton dagarna. Från och med dag femton utger istället Försäkringskassan sjukpenning i enlighet med Socialförsäkringsbalken.

 • Lönerevision 2018

  Nyhet

  Målsättningen är att förhandlingar om de nya lönerna sker inom företaget, men om det inte går är det nu sista chansen att påkalla central förhandling. Enligt förhandlingsordningen i Installationsavtalets lönebilaga måste detta ske senast den 18 juni i år.

 • YA räknesnurra xlsx 29,2 KB

 • Välkommen att äta lunch med branschkollegor!

  Umeå 14 jun 2018 11:30 - 14 jun 2018 13:00
  Kalender

  Installatörsföretagens regionala förening i Södra Botnia (VVS) har under några år regelbundet bjudit in till lunchmöten där företagsledare och projektledare fått möjlighet att träffas och diskutera. Vid dessa möten medverkar företagsrådgivare från Installatörsföretagen och informerar om aktuella frågor. Till detta möte vill vi även välkomna medlemmar i IN Övre Norrland (tidigare EIO Övre Norrland). Välkommen att delta!

 • Riksdagen undersöker effekten av personalliggare

  Nyhet

  Era synpunkter är viktiga för oss. Riksdagen genomför nu en undersökning av effekten av lagstiftningen avseende personalliggare i byggbranschen. Vi efterlyser därför era åsikter och erfarenheter i dessa frågor, så att vi på bästa sätt kan driva dessa.

 • Är du nöjd med innehållet på denna sida?

  Tack för din feedback!

  Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.