Hoppa till innehåll

Företagarservice

Företagarfrågor
Arbetsgivarguiden
Här finns stöd i arbetsgivarrollen. Här finns de olika kollektivavtalen om löner och allmänna anställningsvillkor, med Installatörsföretagens kommentarer. Här finns lagstiftningen so...
Kollektivavtal
Organisationerna på arbetsmarknaden, fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna, hanterar frågor om löner och andra anställningsvillkor genom att teckna kollektivavtal.
Arbetsmiljö och säkerhet
Företagets arbete med arbetsmiljö och säkerhet är alltid i fokus för Installatörsföretagen och vi samverkar med er medlemsföretag, samt våra med- och motparter, för att ge er bra...
Företagande
Under företagande kan du bland annat hitta entreprenadjuridisk rådgivning, vägledande texter kring verktyg och mallar, lönsamhetssnurra och annat material som du behöver för att göra...
Arbete i Europa
Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, är en av grundstenarna i EU-samarbetet och ska leda till ökad tillväxt och ekonomisk utveckling i såvä...
Nyheter

Omgjord lag för företagshemligheter

02 juli 2018

Arbetsgivarfrågor Lagen kring att skydda företagshemligheter har gjorts om och de nya reglerna trädde i kraft igår, den 1 juli 2018. Lagen innebär att ett EU-direktiv genomförs i svensk rätt och de flesta av ändringarna i lagen beror på sådant som direkt följer direktivet.

Nya lagar som berör dig

26 juni 2018

Företagarfrågor Under sommaren träder flera nya lagar och regler i kraft. Här har vi samlat de som rör dig i installationsbranschen. Allt från nya lagar kring rehabiliteringsplaner till ändrade byggregler.

Riksdagens beslut: entreprenörsansvar införs

19 juni 2018

Entreprenadjuridik I dag, den 19 juni 2018, beslutade riksdagen om att entreprenörsansvar ska införas i installations- och byggbranschen. Beslutet innebär att en underentreprenör eller en huvudentreprenör kan bli skyldig att betala ut lön för andra underentreprenörers anställda. De nya r...

Infomail till användare av Säker El

29 maj 2018

Säker El Om ditt företag är användare av webbverktyget Säker El har ni nyligen fått ett informationsmail från Installatörsföretagen. Det är mycket viktigt att ni tar del av denna information då ni i Säker El har noterat personuppgifter som kommer att beröras av den nya dataskyd...
Relaterat innehåll
 • Mall för rehabiliteringsplan

  Nyhet

  Som Installatörsföretagen tidigare berättat om infördes den 1 juli skyldighet för arbetsgivare att ta fram en ”plan för återgång i arbete” (rehabiliteringsplan) om en medarbetare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom en längre tid.

 • Karensavdrag ersätter karensdag

  Nyhet

  Enligt ett riksdagsbeslut ska den så kallade karensdagen ersättas med ett karensavdrag från den 1 januari 2019, efter ändringar i sjukförsäkringen och sjuklönelagen.

 • Har era anställda erbjudits omval av ITP försäkringar?

  Nyhet

  Collectum kommer under sommaren skicka informationsbrev till de tjänstemän, vars ITP-val inte längre ingår i de valbara bolagen. Från och med 1 oktober gäller en ny upphandling när det gäller valbara försäkringsbolag inom ITP.

 • Omgjord lag för företagshemligheter

  Nyhet

  Lagen kring att skydda företagshemligheter har gjorts om och de nya reglerna trädde i kraft igår, den 1 juli 2018. Lagen innebär att ett EU-direktiv genomförs i svensk rätt och de flesta av ändringarna i lagen beror på sådant som direkt följer direktivet.

 • Har du fått en påminnelse om att signera ett PUB-avtal för Säker El?

  Nyhet

  I maj gick ett informationsmail (PUB-avtal) ut till alla användare av webbverktyget Säker El. Nu i dagarna har ett påminnelsemail gått ut till de medlemmar som inte har signerat PUB-avtalet. GDPR har nu trätt i kraft, vilket ställer krav på personuppgiftsbehandlingar. Tjänsten Säker El hanterar just personuppgifter och därför krävs det att ni signerar avtalet om ni ska kunna fortsätta använda Säker El.

 • Hur ska företaget förmånsbeskatta privat hälso- & sjukvård?

  Nyhet

  Genom beslut i riksdagen i maj slopas rådande skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad. Som en konsekvens av detta slopas även avdragsförbudet för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet.

 • Är du nöjd med innehållet på denna sida?

  Tack för din feedback!

  Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

  Tack för din kommentar!

  Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.