Hoppa till innehåll
Avtalsrörelsen 2020
Nya kollektivavtal ska förhandlas fram för många medarbetare i nom svenska företag och här kan du ta del av all information gällande Installatörsföretagens...
Arbetsgivarguiden
Här finns stöd i arbetsgivarrollen. Här finns de olika kollektivavtalen om löner och allmänna anställningsvillkor, med Installatörsföretagens kommentarer. Här finns lagstiftningen so...
Kollektivavtal
Organisationerna på arbetsmarknaden, fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna, hanterar frågor om löner och andra anställningsvillkor genom att teckna kollektivavtal.
Arbetsmiljö och säkerhet
Företagets arbete med arbetsmiljö och säkerhet är alltid i fokus för Installatörsföretagen och vi samverkar med er medlemsföretag, samt våra med- och motparter, för att ge er bra...
Företagande
Under företagande hittar du entreprenadrättslig rådgivning, vägledande texter kring verktyg och mallar, lönsamhetssnurra och annat material som du behöver för att göra din vardag...
Arbete i Europa
Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, är en av grundstenarna i EU-samarbetet och ska leda till ökad tillväxt och ekonomisk utveckling i såvä...
Nyheter

Entreprenadindex för maj 2020

10 juni 2020

Företagarfrågor Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem senast den 15:e månaden efter. Här kan ni se den senaste statisti...

Teknikinstallationsavtalet ännu inte prolongerat

04 juni 2020

Arbetsgivarfrågor Avtalsperioden för Teknikinstallationsavtalet löpte ut den 30 april 2020. Installatörsföretagen och fackförbundet Byggnads har inte kunnat nå en överenskommelse om prolongering, vilket innebär att nuvarande kollektivavtal löper vidare med befintliga villkor. Dock med en u...
Relaterat innehåll
 • Avtal tecknat gällande Teknikinstallationsavtalet

  Nyhet

  Vi på Installatörsföretagen och Byggnads är överens – Teknikinstallationsavtalet fortsätter att löpa på med nuvarande lydelse. Vi har enats om ett avtal som innebär fredsplikt fram till den 15 november.

 • Förstklassig skola blir VVS-college till hösten

  Nyhet

  När höstterminen börjar kommer VVS-Branschens Yrkesnämnds nya kvalitetssäkring av skolor, VVS-college, dra igång fullt ut. I 10 år har de kollat skolornas utbildning och att eleverna lär sig det som företagen efterfrågar. Nu tar de konceptet längre och byter namn från Förstklassig skola till VVS-college för att ytterligare visa att det finns ett nära samarbete mellan skolorna och branschen.

 • Färdigt avtal för elektriker gällande utbildning under korttidspermittering

  Nyhet

  Vi på Installatörsföretagen har slutit avtal med fackförbundet Elektrikerna om utbildning under korttidspermittering. Avtalet gäller Installationsavtalet och arbetstagare ges nu möjlighet till kompetensutveckling under sin korttidspermittering. I och med detta avtal finns det stora möjligheter för våra medlemsföretags anställda att vidareutbilda sig inom en rad olika områden under den tid som de är korttidspermitterade.

 • Förmånsbeskattning för gåvor och parkering slopas tillfälligt

  Nyhet

  Nu slopas förmånsbeskattningen tillfälligt för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde om 1000 kronor per anställd och för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats.

 • Entreprenadindex för maj 2020

  Nyhet

  Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem senast den 15:e månaden efter. Här kan ni se den senaste statistiken.

 • Vi utreder påstådda risker med laddning av elbilar

  Nyhet

  Ekot i Sveriges Radio uppmärksammade nyligen de problem som kan uppstå när elbilar laddas via det allmänna elnätet. Vi på Installatörsföretagen har sedan tidigare påtalat riskerna för försämrad elkvalitet och tillsatt en utredning.

 • Nya europeiska riktlinjer om kamerabevakning

  Nyhet

  På Datainspektionens webbplats finns nu nya riktlinjer om kamerabevakning och ansiktsigenkänning som tagits fram av den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB.

 • Räknesnurra för beräkning av fjärrmatning

  Nyhet

  Installatörsföretagen har tagit fram hjälpmedel för att underlätta att uppfylla kraven enlig den nya Installationsstandarden. Först ut är en räknesnurra för att göra nödvändiga beräkningar för fjärrmatning, så kallat "Remote Powering". Dessa beräkningar ska göras vid projektering och all nyinstallation, samt vid validering av befintliga nät där fjärrmatning kan komma att användas.

 • Teknikinstallationsavtalet ännu inte prolongerat

  Nyhet Avtalsperioden för Teknikinstallationsavtalet löpte ut den 30 april 2020. Installatörsföretagen och fackförbundet Byggnads har inte kunnat nå en överenskommelse om prolongering, vilket innebär att nuvarande kollektivavtal löper vidare med befintliga villkor. Dock med en uppsägningstid på sju dagar.
 • Webbinar genomfört med bostadsministern om hållbara bostäder

  Nyhet

  Bofrämjandet lånade Installatörsföretagens studio och höll onsdagen den 3 juni i ett webbinar om hållbara bostäder. Panelen, som bestod av sakkunniga från samhällsbyggnadsbranschen, gav inspel till bostadsminister Per Bolund som också fick förklara hur han ser på frågan. Här kan du se inspelningen från webbinaret.

 • Är du nöjd med innehållet på denna sida?

  Tack för din feedback!

  Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

  Tack för din kommentar!

  Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.