Hoppa till innehåll

Konjunktur

Rapporter

Beroende på konjunkturläget påverkas investeringsaktiviteten hos näringsliv, offentlig sektor och hushåll. I en högkonjunktur ökar ofta nybyggandet medan fokus i en lågkonjunktur i större grad hamnar på ombyggnad, löpande underhåll och infrastruktursatsningar. Regioner kan befinna sig i olika skeden av konjunkturen eftersom de påverkas av lokala förutsättningar. Infrastrukturprojekt och politiska beslut är andra faktorer som påverkar marknaden nationellt och lokalt. Mer om aktuellt läge i Installatörsföretagens konjunkturrapport.

Du måste vara inloggad som medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • De påbörjade nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder sjönk med drygt 15 procent 2018 och den negativa utvecklingen väntas fortsätta.
  • Det påbörjade husbyggandet har gått ner något och förväntas fortsätta ner under ett par år men detta från en historiskt hög nivå. Samtidigt ökar efterfrågan på både laddstolpar och solceller.
  • Volymen industrinstallationer väntas plana ut och därmed utvecklas mer positivt än husbyggnadsinvesteringarna. På ett par års sikt är emellertid osäkerheten större.

Varför sker detta?

  • Vikande konjunktur, stora färdigställandevolymer och finansiell åtstramning har lett till utplanad prisökning och en dämpad efterfrågan på bostadsrätter samt större svårighet att hyra ut hyresrätter.
  • E-handeln sätter press på traditionell detaljhandel och offentlig ekonomi påverkas av sämre konjunktur.
  • Kapacitetsutnyttjandet är för närvarande högt och stämningsläget gott inom industrin. På ett par års sikt kan Sverige påverkas negativt av en vikande världskonjunktur.
Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.