Hoppa till innehåll

Ökat fokus på sund konkurrens

Rapporter

Lagstiftaren vidtar ett antal åtgärder för att skapa ordning och reda i byggbranschen. Tanken med lagändringarna är att gynna sund konkurrens.

Du måste vara inloggad som medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Arbetsgivardeklaration på individnivå: Nya regler för den som ska lämna arbetsgivardeklaration.
  • Huvudentreprenörsansvar: En lag som innebär att en entreprenör kan bli betalningsansvarig för löner för en entreprenör längre ner i kedjan.
  • Arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar. Nya regler har trätt i kraft som kan antas få effekten att fler upphandlande myndigheter kommer att ställa arbetsrättsliga villkor.

Varför sker detta?

  • Myndigheter och andra har uppmärksammat att det finns ett antal oseriösa aktörer inom byggbranschen i stort. Lagstiftningsåtgärder vidtas därför för att komma till rätta med det.
Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.