Hoppa till innehåll

Mer entreprenadjuridik

Rapporter

Entreprenadjuridiken styr affärerna mellan installationsföretagen och deras kunder. Det kan gälla både praktisk hantering av vanliga situationer som tilläggsarbeten och vem som står för olika risker, till exempel skadeståndsansvar. Entreprenadjuridiken har i stor utsträckning skötts av branschen själv. Men de senaste åren har entreprenadjuridiken börjat användas mer strikt - jurister och konsulter skriver längre och mer komplicerade avtal och uppkommande situationer hanteras mer enligt vad som faktiskt gäller.

Du måste vara inloggad som medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Fler jurister arbetar i branschen. Flera företag i branschen som inte tidigare haft jurister anställda har det nu.
  • Fler entreprenadrättsliga mål tas upp av Högsta Domstolen.
  • Universiteten har börjat intressera sig för entreprenadrätt, till exempel genom att starta kurser i entreprenadjuridik och forskningsavdelning för entreprenadrätt.

Varför sker detta?

  • Entreprenadjuridiken går från att vara ett undantag till att bli som många andra rättsområden.
  • Skälet till utvecklingen kan vara ökat fokus på riskhantering hos vissa större företag i branschen. Ökad inblandning av jurister är en del av det. Om en part i kedjan har jurister hänger övriga på.
Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.