Hoppa till innehåll

Digital byggprocess

Rapporter

Byggnadsinformationsmodellering, BIM, utgår ifrån en 3D-modell skapad av projektören. Modellen skapas av ”CAD-objekt” innehållande en mängd information och beskriver in i minsta detalj en byggnad från huskroppen ner till tekniska installationer och komponenter. Objektsinformationen är till stor nytta genom hela byggprocessen, från idéstadiet till förvaltning. BIM erbjuder möjligheter att effektivisera projektens processer för entreprenörer i såväl kalkylering, planering och inköp.

Du måste vara inloggad som medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Vid stora projekt som Biomedicum och Nya Karolinska Solna har BIM använts för både planering och för tillverkning av installationsblock i korridorstråk.
  • Vid ombyggnaden av Slussen har beställaren Stockholm Stad beslutat att enbart leverera handlingar i form av modeller.
  • I Vasakronans projekt Celsius har de valt att testa det mesta av den moderna tekniken som finns tillgänglig. Ett projektmål är att arbeta modellbaserat från projektering till förvaltning – och då även under produktionsskedet

Varför sker detta?

  • Genom att utföra projektering med intelligenta objektmodeller kan man tidigt studera byggnadens kommande energiförbrukning, miljöbelastning med mera och därigenom optimera val av komponenter och system.
  • Byggprocessen måste effektiviseras och med hjälp av BIM kan kalkylering, planering, inköpsarbete och senare överlämning till förvaltning sker på ett mer effektivt och säkert.
  • Vid framgångsrikt arbete med BIM kan man få allt från projektering till förvaltning att hänga ihop och se till att all viktig information förs vidare mellan de olika faserna i en fastighets liv.
Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.