Hoppa till innehåll

Kompetenser renodlas

Rapporter

Renodlingen av beställarrollen har inneburit att beställarna har fått lägre teknisk kompetens, att efterfrågan på totalentreprenader och samverkan i byggindustrin ökar. Detta har i sin tur inneburit att entreprenörerna närmast beställaren har flyttat upp sin position i värdekedjan och numera utför arbetsuppgifter som tidigare utfördes av beställaren. Detta är en förklaring till att dessa totalentreprenörer anlitar underentreprenörer och bemanningsföretag i större utsträckning än tidigare.

Du måste vara inloggad som medlem för att se allt innehåll på sidan. Logga in här

Exempel

  • Ökad efterfrågan på totalentreprenader och samverkan på grund av minskad teknisk kompetens i beställarledet.
  • Ökad användning av underentreprenörer och bemanningsföretag.
  • Vi ser utvecklingen mot en tudelad arbetsmarknad. De som har jobb i framtiden är de som kan erbjuda marknaden avancerade tjänster till hög timpenning eller icke-avancerade tjänster till låg timpenning.

Varför sker detta?

  • Nedprioriteringar av teknisk kompetens hos beställarledet gör att utförararledet tvingas kompensera med egen kompetens.
  • Kompetenskraven ökar på grund av ökade krav på samverkan, förmåga till lösningar och design, kvalitetskrav, kostnadskrav och tidspress.
  • Totalentreprenörerna flyttar sig uppåt i värdekedjan, på grund av ny kompetens, och renodlar sin verksamhet och köper in fler underleverantörer och bemanning.
Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.