Hoppa till innehåll

Underlag

Rapporter, Visa alla

Installatörsföretagens konjunkturrapport kommer två gånger per år - på våren och på hösten. Den tas fram i samarbete med analysföretaget Industrifakta. Här på webben hittar du som medlem rapporten i sin helhet, men också som presentationsmaterial.

Prognoser och kommentarer är baserade på följande underlag:

 • Intervjuer med 100 elinstallatörer, 100 VVS-installatörer, 50 elkonsulter och 50 VVS-konsulter
 • Intervjuer med byggentreprenörer, installatörer, konsultföretag, byggherrar med flera
 • Industrifaktas panel med 100 stora fastighetsägare
 • Konjunkturinstitutet
 • Finansdepartementet
 • Branschorganisationer
 • OECD - rapporter
 • Statistiska Centralbyråns prognoser
 • Boverket
 • Publicerad information i fack- och dagspress

Källor

Statistiskt underlag för beräkning av investeringar har hämtats från följande källor:

 • Statistiska Centralbyrån
 • Byggfakta AB
 • Konjunkturinstitutet
 • Industrifakta AB

Underlaget sammanställs och bearbetas för jämförbarhet och nedbrytningar i Industrifaktas egna databaser.

I samband med konjunkturrapporten i mars 2018 tog Industrifakta fram ett nytt sätt att beräkna industriinstallationer inom el och industrirörinstallationer för värme och sanitet för de sex geografiska regionerna. Anledningen är att SCB inte längre offentliggör industriinvesteringar på länsnivå med hänsyn till brister i statistiken. Industrifaktas nya beräkningssätt baseras på investeringar inom olika industribranscher på riksnivå, vilka sedan bryts ned på regional nivå med hänsyn till branschernas förekomst per län. Revideringar bakåt har även gjorts i marsrapporten 2018.

Vill du få få tillgång till hela rapporten som PDF eller ladda ner en användbar Powerpoint-presentation? Klicka nedan under "Mer information".

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.