Hoppa till innehåll

Underlag

Rapporter, Visa alla

Konjunkturrapporten kommer två gånger om året – på våren och på hösten. Den tas fram i samarbete med analysföretaget Industrifakta.

Konjunkturrapporten är baserad på följande underlag

 • Intervjuer med 100 elinstallatörer, 100 VVS-installatörer och 50 el-/VVS-konsulter
 • Intervjuer med byggentreprenörer, installatörer, konsultföretag, byggherrar med flera
 • Industrifaktas panel med 100 stora fastighetsägare
 • Konjunkturinstitutet
 • Finansdepartementet
 • Branschorganisationer
 • OECD-rapporter
 • Statistiska Centralbyråns prognoser
 • Boverket
 • Publicerad information i fack- och dagspress

Statistiskt underlag för beräkning av investeringar hämtas från följande källor:

 • Statistiska Centralbyrån
 • Byggfakta AB
 • Konjunkturinstitutet
 • Industrifakta AB

Underlaget sammanställs och bearbetas för jämförbarhet och nedbrytningar i Industrifaktas egna databaser.

I samband med rapporten i mars 2018 har Industrifakta tagit fram ett nytt sätt att beräkna industriinstallationer inom el och industrirörinstallationer för värme och sanitet för de sex geografiska regionerna. Anledningen är att SCB inte längre offentliggör industriinvesteringar på länsnivå med hänsyn till brister i statistiken. Industrifaktas nya beräkningssätt baseras på investeringar inom olika industribranscher på riksnivå, vilka sedan bryts ned på regional nivå med hänsyn till branschernas förekomst per län.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.