Hoppa till innehåll

Fortsatt hög efterfrågan på installationstjänster

Ekonomi, Visa alla

Under 2017 uppgick installationsmarknaden till 131,6 miljarder kronor, en ökning med 2 procent mot förgående år. Under 2018 kommer installationsbranschen se en fortsatt hög efterfrågan, för att under 2019 plana ut men ligga kvar på en hög nivå.

Installationsbranschen har under 2017 gynnats av den positiva utvecklingen i svensk ekonomi, där både el och VS (värme och sanitet) beräknas ha vuxit med cirka 2 procent vardera. Det är i snarlik takt som Sveriges BNP som under 2017 bedöms ha ökat med 2,4 procent.

För dig som är verksam i installationsbranschen finns det två trender som är värda att uppmärksamma lite extra, den första är digitalisering. Att den nya tekniken vävs in i samhällets olika funktioner lockar fler och fler. Den andra är hållbarhet, där konsumenten blir allt mer miljömedveten och tänker på energibesparingar.

Väl värt att nämna är också att inom offentlig sektor sticker modernisering av sjukhus och skolor ut som en potentiell marknad.

För elinstallationer så beräknas den samlade volymen ha uppgått till 86,2 miljarder kronor under 2017. Jämfört med 2016 innebar det en ökning med 2,3 procent. Det vi kan se är att trots signaler under hösten 2017 om pausade bostadsprojekt och sjunkande priser växte bostadsbyggandet under fjolåret, pådrivet av en låg ränta och stigande sysselsättning.

De dominerande sektorerna inom elinstallationer, som är industriinstallationer samt tele, data och säkerhet, beräknas ha uppgått till nästan 50 miljarder kronor.

Under 2018 väntas elinstallationerna växa med 2 procent för att 2019 ligga kvar på en oförändrad nivå.

1) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar

2) Varav data/tele/kabel-tv cirka 45 procent, styr och regler i byggnader cirka 20 procent och larm/säkerhet cirka 35 procent. Genomsnittlig prisökning hos installatörer 2017 har beräknats till 3,4 procent

För VS-installationer beräknas den samlade volymen ha uppgått till 45,5 miljarder kronor under 2017. Det innebär en ökning med 1,5 procent jämfört med 2016, vilket är en inbromsning från fjolårets kraftiga ökning.

Starkast utveckling återfanns inom industrin. Sektorn växte med 18 procent, drivet av en stark internationell konjunktur, god orderingång och en svag krona som verkar positivt för svensk export. Den goda utvecklingen väntas fortsätta ytterligare ett år innan volymen vänder ner.

Under 2018 väntas VS-installationer plana ut och sen behålla samma höga nivå även under 2019.

*Löpande investeringar inkl inköpt material inom industrin till ett värde av ca 1,72 Mdr 2000. Genomsnittlig prisökning 2017 har beräknats till 3,5 procent enligt SCB E84 och intervjuer.

Mer om lokala marknaden

Vill du veta mer om konjunkturen på din lokala marknad, få tillgång till hela rapporten som PDF, eller ladda ner en användbar Powerpoint-presentation?

>> Då behöver du logga in här (kräver medlemskap).

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Tack för din feedback!

Antingen har du nyligen lämnat feedback på sidan eller så gick något fel, försök igen senare.

Tack för din kommentar!

Just nu kan du inte lämna en kommentar, försök igen senare.