Hoppa till innehåll

Välkommet förslag på förändringar för VVS- och fastighetsprogrammet

Utbildning och karriär

14 september 2020

Skolverket förslår bland annat att VVS- och fastighetsprogrammet ska ha tydligare inslag av praktiska arbetsmoment i kombination med teori. Vi välkomnar förslagen och tror att de kommer att förbättra utbildningen.

Installatörsföretagen medverkar i det nationella programrådet för VVS- och fastighetsprogrammet hos skolverket. Syftet med programrådet är att påverka utbildningen så innehållet motsvarar det arbetsgivare i branschen efterfrågar och att programmet är attraktivt för både gymnasieungdomar och vuxna samt att utbildningen håller en hög kvalitet.

Vi välkomnar förslagen på förändringar

Det arbete som har genomförts i programrådet har resulterat i ett flera förslag på förändringar av programmet och vi har nu skickat in våra synpunkter på dessa förändringar.

– Vi välkomnar de förändringar som skolverket nu föreslår. Det kommer att förbättra utbildningen på VVS- och fastighetsprogrammet och vi är glada över att Skolverket har tagit fasta på de inspel som vi har gjort i syfte att förbättra programmet, säger Torbjörn Johansson, Företagsrådgivare och ledamot i nationella programrådet.

Tydligare inslag av praktiska arbetsmoment

Framförallt föreslår man att utbildningen under första året ska ha tydligare inslag av praktiska arbetsmoment i kombination med teori. Förslagen innebär också att det blir lättare att anpassa utbildningen efter det regionala behovet. En annan viktig förändring är möjligheten att öka inslaget av svetskurser för de elever som läser inriktningen VVS eftersom det är där behovet varierar mest i landet. Även för inriktningen Industrirör ökar det möjliga utbudet av svetskurser.

Där behovet av svetskompetens hos VVS montörer inte är lika stort kan elever istället läsa sprinkler-, isolerings- eller el-kurser för att bredda kunskaperna och möjligheterna på arbetsmarknaden.

Läs vårt svar på remissen: Remissvar VVS- och fastighetsprogrammet (pdf)