Hoppa till innehåll

Nya branschregler för Säker Vatteninstallation

Branschfrågor

10 september 2020

Den 1 januari 2021 börjar nya regler för Säker Vatteninstallation att gälla. Ledorden för de nya branschreglerna har varit ”enkelhet och samordning” och syftet är att bidra till att göra vatteninstallationer ännu säkrare.

Vart femte år uppdateras Branschregler Säker Vatteninstallation, vilket innebär att nya regler börjar gälla den 1 januari 2021(ersätter då den gamla Branschregler 2016:1).

Det har lagts stor vikt vid att samordna Säker Vattens branschregler med övriga organisationers regelverk, allt för att göra det så enkelt som möjligt för installatörer och projektörer att göra rätt och därmed undvika vattenskador.

De största förändringarna är

  • Branschreglerna har samordnats så långt det är möjligt med BKR (Byggkeramikrådet) och GVK (Golvbranschens våtrumskontroll).
  • Branschreglerna innehåller fler bilder och illustrationer för att förtydliga hur texterna ska tolkas. Det finns också syftestexter som beskriver bakgrunden till de olika kraven.
  • Begreppet ”våtzoner” har slopats.
  • Ett avsnitt om vattenanslutna apparater utanför kök har tillkommit eftersom kaffemaskiner och vattenautomater allt oftare placeras i korridorer och konferensrum.
  • För rörgenomföringar genom vägg med tätskikt har avståndet mellan rören ökats från 40 mm till 60 mm för att underlätta montering av tätskikt korrekt.

Projekterings- och installationsarbeten som startats efter den 1 januari 2021 ska utföras enligt branschregler Säker Vatten 2021:1.

Säker Vatteninstallation 2021:1 kommer att finnas tillgängliga digitalt på Säker Vattens webbplats från och med den 17 september. Den nya branschregeln kommer också att inarbetas i vår nya utgåva av Teknikhandboken VVS 2021, som kommer att finnas tillgänglig att köpa på IN Förlag i mitten av december.

De flesta försäkringsbolag kräver att installationer ska utföras enligt branschreglerna av auktoriserade Säker Vattenföretag.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för kunden.