Hoppa till innehåll

Nytt om sjuklönekostnader och tillfälliga stöd till riskgrupper

Corona, Visa alla

28 augusti 2020

Kompensationen för höga sjuklönekostnader återgår till tidigare regler från och med oktober. Dessutom får riskgrupper stöd för lovlig frånvaro från arbetet under perioden 1 juli-30 september, allt enligt regeringsbeslut.

Nu avslutas den förstärkta kompensation för höga sjuklönekostnader som arbetsgivaren fått under mars-september. Den var en tillfällig åtgärd med anledning av coronaviruset. Reglerna återgår till de tidigare reglerna från oktober.

Rätten till ersättning för kvartal ett samt fyra år 2020 läggs samman, och bedöms enligt de ordinarie reglerna. Då taket för ersättning räknas på ett halvt, i stället för ett helt år, ersätts större andel av sjuklönekostnaderna. Ersättningen kommer efter perioden. Läs mer under Sjuklönekostnad på sidan Sjuk, karens, VAB, riskgrupp

Nytt stöd för riskgrupper vid lovlig frånvaro

För riskgrupper, och deras vårdare, finns nu tillfälliga åtgärder i förebyggande syfte som ger möjlighet att få ersättning från Försäkringskassan. Dessa gäller vid lovlig frånvaro från arbetet, i syfte att undvika corona smitta. Regeringen beslutade den 25 juni 2020 om dessa tillfälliga ersättningar.

Ersättningen ges i form av viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19. Regeringen har även beslutat om tillfällig förebyggande tillfällig föräldrapenning för vårdnadshavare för barn som varit allvarligt sjukt.

Arbetsgivaren ska ha fått möjlighet att erbjuda anpassning av arbetssituationen, med lämpliga avstånd, andra arbetsuppgifter eller arbete i hemmet. Är det inte möjligt kan den anställde/den försäkrade ansöka om respektive ersättning,

Försäkringskassan begär underlag för att bevilja det ekonomiska stödet. Den anställde ska läkarintyg med diagnos enligt socialstyrelsens lista eller vara utsedd personlig assistent/har närståendepenning på deltid. För föräldrar behövs ett läkarutlåtande om barnets status.

Du har troligen redan en dialog med din anställde om situationen och kan som arbetsgivare begära kopia på intyget till Försäkringskassan som underlag för att bevilja lovliga frånvaron.

Läs mer om detta under Förebyggande ersättningar från Försäkringskassan – nya tillfälliga regler på sidan Sjuk, karens, VAB, riskgrupp.