Hoppa till innehåll

Vi utreder påstådda risker med laddning av elbilar

Branschfrågor

09 juni 2020

Ekot i Sveriges Radio uppmärksammade nyligen de problem som kan uppstå när elbilar laddas via det allmänna elnätet. Vi på Installatörsföretagen har sedan tidigare påtalat riskerna för försämrad elkvalitet och tillsatt en utredning.

Antalet elbilar har skjutit i höjden. Statistik visar att vi kommer att ha ytterligare miljontals eldrivna fordon i trafik under nästa decennium. Fordon som behöver laddas via det allmänna elnätet för att kunna fungera, något som kan leda till problem i form av försämrad elkvalitet. Elfordon drivs nämligen idag av batterier som går på likström, vilken måste omvandlas till växelström som finns i våra elnät för att fordonet ska kunna laddas.

– Nu när antalet elfordon och solcellsanläggningar ökar, har vi på Installatörsföretagen initierat en utredning som ska titta på om likströmskomponenter och övertoner kan medföra en risk för ickefungerande jordfelsbrytare. Vi hoppas kunna presentera våra resultat under året, säger Fredrik Byström Sjödin, expert i installationsteknik och elsäkerhet på Installatörsföretagen.

Kan handla om liv och död

Omvandlingen av likström till växelström sker normalt i fordonet och kan alltså innebära att elnätet försämras med oönskade övertoner och likströmskomponenter. Det är dessa komponenter som kan orsaka blinkande LED-lampor och missljud i mikrovågsugnarna som vi kunde höra om i Ekot nyligen.

– Blinkande LED-lampor och pipande mikrovågsugnar är en sak. Värre är om viktig säkerhetsutrustning, som till exempel jordfelsbrytare eller trygghetslarm slutar att fungera. Det är en mycket obehaglig tanke att mina jordfelsbrytare inte fungerar den dagen som de behövs. Då kan det bokstavligen handla om liv och död, säger Fredrik Byström Sjödin.

Det finns en lagstiftning som reglerar att ingen elektrisk utrustning får störa ut en annan så att den slutar att fungera. Detta kallas för EMC, elektromagnetisk kompatibilitet. Detta innebär att om det kan bevisas att en persons elbil orsakar blinkande LED-lampor hos dennes granne, då är det bilägaren som är ansvarig för att åtgärda felet.

Lyssna till Ekot inslag på Sveriges radios webbplats