Hoppa till innehåll

Värme och arbetsmiljö

Arbetsmiljö

15 juni 2020

Nu råder det värmebölja i stora delar av landet och många är gärna mer avklädda än påklädda. Men får du ha på dig vad du vill på arbetsplatsen? Vad säger egentligen lagen och vilka rättigheter har du som arbetsgivare respektive arbetstagare?

Varken i arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns några allmänna regler om högsta temperatur på en arbetsplats eller om särskild sommarklädsel.

Arbetsmiljölagens grundregel är att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall, och det gäller både långsiktiga och tillfälliga åtgärder. Vad som är lämpligt klimat är beroende på arbetets art. Om värmen är kortvarig behövs normalt inga permanenta åtgärder, men tillfälliga åtgärder kan övervägas.

Höga temperaturer

Hög värme kan påverka arbetsförmågan i form av lägre arbetstakt, sämre uppmärksamhet och omdöme, samt risk för fel och olycksfall. Vid höga temperaturer behövs pauser oftare, möjlighet till återhämtning och vätskepåfyllning.

Klädsel har också betydelse för hur klimatet upplevs och hur personen påverkas. Det kan därför vara en god idé att överväga svalare klädsel, i den mån det inte påverkas av annan säkerhetsaspekt. Vilka kläder som ska användas bestäms av ev skyddsklassning, företagets regler och komfortkraven.

Innetemperatur

I vanlig kontorsmiljö ska temperaturen ligga inom spannet 18–22 grader. Se AFS 2009:2 paragraf 43: Arbetsplatsens utformning. Där finns särskilda regler om solavskärmning. Solinstrålning ska vid behov kunna avskärmas. Exempelvis med fasadskärmar, markiser, solfilm, persienner, värmereflekterande glas och/eller gardiner.

Fördjupad information

Läs mer hos Arbetsmiljöverket om Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning.

Arbete i stark värme (AFS 1997:2) Föreskrifterna har till syfte att minska skadlig värmebelastning i arbetet. De innehåller regler om att planera, bedriva och följa upp arbetet så att värmebelastningen blir så låg som möjligt.

Läs mer om värme och kyla på Arbetsmiljöverkets webbplats.