Hoppa till innehåll

Ny granskning: Felaktiga solcellsinstallationer vanliga

Branschfrågor, Visa alla

01 juni 2020

I stort sett varje installerad solcellsanläggning uppvisade brister. Det kunde vi se i ett inslag på SVT lördagen den 30 maj. Vi på Installatörsföretagen kan bekräfta det som togs upp i inslaget och problematiken med oseriösa aktörer och allmänfarliga installationer.

Antalet installerade solcellsanläggningar har exploderat under senare år. En stor andel installeras hos hushållen eftersom du som äger din egen bostad både vill vara klimatsmart och hålla nere dina energikostnader.

Men – att installera solcellsanläggningar ställer stora krav på kompetens hos utförarna. Felaktigt installerade solceller kan orsaka både strömgenomgång av personer som vistas på taket och medföra en allmän brandfara. Utöver detta har det på senare tid uppdagats exempel på felaktiga solcellsinstallationer som behövts monteras ner på grund av att de skapat störningar på mobiltelefoni och andra samhällsviktiga radiosystem.

– Att sätta upp solceller på sitt tak kan tyckas vara ett enkelt arbete som inte kräver några särskilda kunskaper. Så är det inte. Det är inget som privatpersoner eller lycksökare ska hålla på med. Anlita alltid ett elinstallationsföretag och se alltid till att få skriva under föranmälan i ett så tidigt skede som möjligt. Alla elinstallationsföretag som utför arbeten på den öppna marknaden finns registrerade hos Elsäkerhetsverket, säger Fredrik Byström Sjödin, expert på elsäkerhet och installationsteknik på Installatörsföretagen.

Installationer av solcellsanläggningar är en relativt ny marknad och tyvärr ser vi på Installatörsföretagen att många oseriösa aktörer utfört dåliga installationer vilket lett till missnöjda kunder. Detta trots att regelverket sedan 2017 är mycket tydligt och konsumentinriktat - installationer av solcellsanläggningar får enbart utföras av elinstallationsföretag. Detta gäller även montaget av panelerna på taket.

Se hela inslaget på svt:s webbplats