Hoppa till innehåll

Flexibel YH-utbildning genom korta kurser

Utbildning och karriär

06 maj 2020

Myndigheten för yrkeshögskolan har lanserat ett nytt koncept som heter korta kurser. Till en början var tanken att detta skulle vara en försöksverksamhet men i och med coronapandemin har detta fått ett större utrymme och mer ekonomiska medel. Nedan beskriver vi vad det är och praktiska detaljer för hur du och dina medarbetare kan använda det för att höja kompetensen på företaget.

Vad är korta kurser?

Korta kurser är ett koncept där utbildningsanordnare erbjuder kurser eller kurspaket med en mycket mindre tidsomfattning än den utbildning som man vanligtvis läser på yrkeshögskolan. Medan den vanliga utbildningen ofta sträcker sig över flera år, så har de korta kurserna ett tidsspann från några veckor upp till ett halvår.

- Syftet med de korta kurserna är att kompetensutveckla personal som redan finns inom en specifik bransch. Det kan vara att exempelvis läsa en kurs inom energioptimering eller miljöcertifiering, säger Joel Andersson expert kompetensförsörjning på Installatörsföretagen.

Utbildningsformen är flexibel och ska kunna läggas upp på bästa sätt efter studentens behov både när det kommer till studietakt och -form. Det finns även många olika utbildningsanordnare utspridda över hela landet som bedriver yrkeshögskoleutbildningar

När kursstart sker varierar beroende på anordnare.

Vem kan söka till korta kurser?

Ansökan till att studera en kort kurs på yrkeshögskolan fungerar likadant som till vanliga yrkeshögskoleutbildningar. Individen måste uppfylla kraven för grundläggande behörighet, vilket betyder att personen måste inneha en gymnasieexamen, eller motsvarande. Många utbildningar har dessutom krav på särskilda förkunskaper vilket betyder att man måste ha ett godkänt betyg inom vissa gymnasiekurser eller ha en viss arbetslivserfarenhet.

Ansökan sker direkt till varje individuell utbildningsanordnare och där finns även information om förkunskapskrav och kursstart.

Vad kostar det?

Att studera på yrkeshögskolan är i regel, precis som i resten av det svenska utbildningssystemet, kostnadsfritt. Det finns dock fall där utbildningsanordnare tar ut en studerandeavgift. En student på yrkeshögskolan är dessutom berättigad till studiestöd från CSN.

Vad är det som erbjuds inom ramen för korta kurser?

I dagsläget finns är det runt 100 korta kurser som har blivit godkända att få bedrivas av myndigheten. Områden som har prioriteras är: digitalisering, automatisering, energieffektivisering, klimatomställning och hållbarhet.

Här har vi listat de korta kurser som Installatörsföretagen anser vara av störst relevans för dig som medlem:

 • Cybersäkerhet 15yhp (3 veckor)
 • Miljöcertifiering och hållbarhet 20yhp (4 veckor)
 • Fastighetsautomation 25yhp (5 veckor)
 • Energieffektivisering och driftoptimering 30yhp (6 veckor)
 • Energioptimering 30yhp (6 veckor)
 • Digital ritningshantering 30yhp (6 veckor)
 • BIM-projektör 35yhp (7 veckor)
 • Inköpsanalytiker 50yhp (10 veckor)
 • Automation & ellära för underhållspersonal 50yhp (10 veckor)
 • El och Hydraulik för effektiv elproduktion 60yhp (12 veckor)
 • Power Grids – smarta elnät 75yhp (15 veckor)
 • Installationssamordnare (INSU) 95yhp (19 veckor)
 • Kalkylator inom EL (INSU) 95yhp (19 veckor)

Sammanställning av alla kurser på yrkeshögskolan