Hoppa till innehåll

Upphandlingsmyndigheten har uppdaterat sina hållbarhetskriterier

Branschfrågor

27 april 2020

Upphandlingsmyndigheten kom nyligen ut med uppdaterade hållbarhetskriterier. Fokus är att främja ett bra inomhusklimat och samtidigt minska energiförbrukningen, vilket vi på Installatörsföretagen ser som positivt. Hållbarhetskriterierna kan förenkla processer för våra medlemmar, samt förbättra förutsättningarna för de klimatsmarta lösningar som vi behöver för att nå Sveriges klimatmål.

Vi på Installatörsföretagen ser att de uppdaterade hållbarhetskriterierna kan förenkla processer och förbättra förutsättningarna för de klimatsmarta lösningar som vi behöver för att nå Sveriges klimatmål. Vidare är det mycket positivt att kriterierna tar fasta på att bryta ner och skapa förståelse för komplexiteten i begreppet inneklimat. De olika kraven ska hanteras beroende på var i byggprocessen man befinner sig och stödet är ett tillämpningsstöd framtaget till hållbarhetskriterierna.

Tillämpningsstödet för hållbarhetskriterierna tar upp de möjligheter som upphandlaren har för att skapa bättre förfrågningsunderlag till dina upphandlingar. Vi på Installatörsföretagen ser det som ett positivt bidrag till att bryta den negativa trend med allt sämre förfrågningsunderlag som vi sett under en längre tid. Bra förfrågningsunderlag är en nyckel för att du som anbudslämnare ska få en effektiv anbudsprocess och samtidigt kunna känna dig trygg i det anbud som lämnats.

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats