Hoppa till innehåll

Skyldighet att göra plan för sjukskrivnas återgång i arbete gäller fortfarande

Arbetsgivarfrågor

29 april 2020

Då en anställd varit frånvarande från arbetet i 30 dagar och du misstänker att hen blir borta längre, dvs om det kan antas att den anställdes arbetsförmåga kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar, är du skyldig att upprätta en plan för den anställdes återgång till arbetet.

Utmaningen för dig som arbetsgivare, är de tillfälliga lagändringarna som gör att den anställde inte behöver ha läkarintyg under de första 21 dagarna av sjukfrånvaron. Det är därför viktigt att begära kopia på det intyg den anställde därefter (från dag 22) ska redovisa till försäkringskassan för att få fortsatt rätt till sjukpenning. Detta intyg ligger till grund för ditt beslut, som arbetsgivare, om det är giltig frånvaro. Det är under nuvarande omständigheter det första underlag du får för att bedöma den anställdes arbetsförmåga nu och i framtiden.

Företagsrutin underlättar beslut

Med en företagsrutin att all frånvaro ska meddelas skriftligt, underlättas ditt beslut om du behöver agera mera eller ifrågasätta. Det hjälper dig veta om det finns grund för tjänstledighet eller för sjukfrånvaro, om det behövs insatser för att ta tillvara arbetsförmåga och skyldighet att upprätta plan och dylikt.

Undantag från att behöva upprätta plan för återgång i arbetet finns om:

  1. Det är uppenbart att arbetstagaren kan återgå i arbete utan några särskilda insatser.
  2. Arbetstagarens hälsotillstånd inte medger återgång i arbete. Planeringen får vänta om den anställde exempelvis väntar på medicinsk behandling eller vidare utredning.

Läs mer om rehabilitering