Hoppa till innehåll

Leder Boverkets förslag till lägre energianvändning?

Branschfrågor, Visa alla

20 april 2020

Syftet med individuell mätning och debitering av värme är att få till ett förändrat beteende och därmed minskat energibehov. Frågan är dock om Boverkets förslag på föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader verkligen leder till detta. Om individuell mätning och debitering inte är tekniskt genomförbart eller olönsamt föreslår Installatörsföretagen att fastighetsägaren genomför ytterligare energiåtgärder.

Fastighetsägare ska i byggnader, med 180–200 kilowattimmar per kvadratmeter eller mer, införa individuell mätning och debitering av värme, IMD värme. Kravet gäller så länge det är tekniskt genomförbart och ekonomiskt lönsamt.

Upp till fastighetsägare att bestämma kalkylränta

Boverkets nya föreskrift och allmänna råd om energimätning i byggnader anger hur fastighetsägaren ska beräkna lönsamhet. Det är upp till fastighetsägaren att bestämma kalkylränta. Om IMD värme visar sig vara olönsamt tycker Installatörsföretagen att det ska vara tydligare i föreskriften att fastighetsägaren ska göra energiåtgärder i stället.

Syftet med IMD värme är att det ska vara ett styrmedel som bidrar till att nå EU:s energieffektiviseringsmål och fastighetsägaren har möjlighet att direkt göra energiåtgärder istället för att sätta in IMD värme. Installatörsföretagen ser dock en risk med att vissa fastighetsägare som väljer IMD-spåret, och upptäcker att det inte är lönsamt, slipper undan åtgärder. Därför behöver det bli tydligare att fastighetsägaren ska göra energiåtgärder när IMD värme inte är lönsamt, om vi ska nå våra energimål.

Remissvar: Energimätning i byggnader