Hoppa till innehåll

Världsvattendagen för en säkrare framtid

Branschfrågor

22 mars 2020

I dag, den 22 mars, är det den globala världsvattendagen, dagen då vi lyfter vikten av och ökar medvetandet kring vattenfrågor. År 2020 är temat "vatten och klimatförändringar". Rent vatten borde vara en mänsklig rättighet, men när klimatet förändras märks det främst genom för mycket, för lite eller otjänligt vatten. Idag saknar 28 procent av världens befolkning tillgång till rent vatten.

Varje år dör 3,1 miljoner människor, de flesta barn under fem år, på grund av avsaknad av rent vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien.

- Vatten är en mänsklig rättighet och har största betydelse för människors hälsa, trygghet och livskvalitet. Att leva utan rent vatten skulle vara en otänkbarhet för de flesta av oss, men är en realitet för en alltför stor del av världens befolkning, säger Ola Månsson, vd Installatörsföretagen.

Sjukdomar orsakade av smutsigt vatten dödar fler människor än alla former av våld – inklusive krig. Till­gång till rent vat­ten och san­itet kan rädda runt 842 000 liv varje år. Världsvattendagen instiftades 2006 för att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem till unga. För att uppfylla de globala målen ska alla människor ha tillgång till rent vatten, toaletter och god hygien före år 2030.

Rent vatten räddar liv och vi vill därför belysa det viktiga arbete som branschen utför för att lyfta människors levnadsstandard – inget modernt samhälle skulle fungera utan de funktioner som vår bransch levererar.