Hoppa till innehåll

”Räddningspaket – akut läge och vår utgångspunkt är dimensioner av åtgärder"

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

24 mars 2020

Idag presenterade Svenskt Näringsliv ett räddningspaket för jobb och företag. Paketet innehåller kraftfulla och effektiva åtgärder för att snabbt trygga jobben för både arbetsgivare och arbetstagare.

Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska arbetsgivare och arbetstagare. Det är ett unikt svårt läge som kräver unika och kraftfulla åtgärder. Svenskt Näringsliv föreslår därför ett brett räddningspaket motsvarande 200 miljarder kronor och syftet är att på olika sätt stärka företagen ekonomiskt med statens hjälp.

Åtgärdspaketet innehåller ett stärkt system för korttidspermittering, räddningsersättning vid omsättningsfall, tillfälligt slopade arbetsgivavgifter och egenavgifter för alla företag och likviditet ut till företagen – sänkt ränta vid anstånd med skatteinbetalningar och statliga kreditgarantier. Dessutom vill Svenskt Näringsliv se ytterligare åtgärder riktade till de allra minsta företagen och att regeringen agerar för att säkerställa att den fria rörligheten för varor fungerar på EU:s inre marknad.

- Vi vill se kraftfulla åtgärder som snabbt når de företag som kämpar för att överleva och för att behålla sina medarbetare. Vår utgångspunkt är att den här dimensionen av åtgärder behövs i det här läget, vi behöver något av den här kalibern för att klara av den här extremt kritiska situationen”, säger Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.

Jan-Olof Jacke understryker också att det är viktigt att förstå konsekvenserna av coronaviruset och vilken hastighet dessa rör sig med. Att det som var aktuellt för en vecka sedan nödvändigtvis inte överensstämmer med dagens verklighet. Att Sverige måste svara på de oväntade kraven som coronaviruset ställer genom implementering av nya regelverk. Vi måste prioritera hastighet framför perfektion, vilket innebär att vi även måste kunna acceptera en del bieffekter.

Installatörsföretagen, som har varit med och arbetat fram de lösningar som Svenskt Näringsliv föreslår, hoppas på att regeringen lyssnar till det som föreslås och rekommenderas.

- Våra mindre medlemsföretag beskriver hur tyst det blivit på ordertelefoner, arbetsplatser de inte längre får beträda och en sjukfrånvaro på 20 procent. Samtalen om arbetsbrist till våra rådgivare är så många att vi varit tvugna att utöka bemanningen och införa skiftgång med längre öppettider. Något vi gärna gör eftersom vi har medlemsnyttan i fokus, men att få höra hur företag som byggts upp under lång tid nu rasar samman är mardrömslikt och en farlig verklighet, säger Johan Martinsson, näringspolitisk chef på Installatörsföretagen.

Fakta: Svenskt Näringslivs förslag i korthet

Stärkt system för korttidspermittering

Korttidspermittering har visat sig vara ett träffsäkert system. Möjligheten att använda systemet bör därför förstärkas. Det ska vara möjligt att minska sysselsättningen ner till noll procent. Företagens andel av den totala lönekostnaden bör minska i samma grad som minskningen av arbetstiden.

Räddningsersättning vid omsättningsfall

Företag som fått minskad omsättning med minst 40 procent ska få ersättning för vissa fasta utgifter, exempelvis hyra. Ersättningen kan uppgå till 25-80 procent av kostnaderna men högst 90 miljoner kronor per verksamhet under perioden mars, april och maj.

Tillfälligt slopade arbetsgivavgifter och egenavgifter för alla företag

För att motverka de ekonomiska effekterna av krisen slopas arbetsgivaravgiften upp till ett tak på tre miljoner kronor under tre månader. Det kommer att ge många små och medelstora företag en betydande kostnadslättnad.

Likviditet ut till företagen - sänkt ränta vid anstånd med skatteinbetalningar och statliga kreditgarantier

Många företag har drabbats av likviditetsproblem. Möjligheten till anstånd med skatteinbetalningar är en bra åtgärd men regeringen måste korrigera räntenivån till högst 1,25 procent. Därtill föreslås en statlig bankgaranti som innebär att bankerna kan låna ut pengar till fler företag men dela risken med staten. De 500 miljarder kronor som Riksbanken meddelat att den kommer att låna ut via bankerna riskerar annars att inte komma till användning.

Ytterligare åtgärder riktade till de allra minsta företagen

Den omständigheten att familjeföretag enligt lagens utformning inte kan omfattas av korttidsarbete medför att de därmed inte kan få del av de kostnadslättnader som andra företag genom korttidsarbetessystemet kan få. En sådan särbehandling är varken tillfredsställande eller påkallad. Åtgärder bör vidtas så att dessa företag kan få del av motsvarande likviditetsförbättringar.

Säkra varurörligheten inom EU

Regeringen måste agera för att säkerställa att den fria rörligheten för varor fungerar på EU:s inre marknad. De exportrestriktioner av medicinsk utrustning som har införts av exempelvis Frankrike och Tyskland är inte acceptabla.

Källa: Svenskt Näringsliv.