Hoppa till innehåll

Korttidspermittering för Teknikinstallationsavtalet klart

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

25 mars 2020

Installatörsföretagen har den 24 mars 2020 tecknat centralt kollektivavtal gällande korttidspermittering med fackförbundet Byggnads. Möjligheten till korttidspermitteringar erbjuds nu Installatörsföretagens medlemsföretag som omfattas av Teknikinstallationsavtalet.

Med anledning av den allvarliga situation som uppstått på den svenska arbetsmarknaden till följd av coronaviruset har Installatörsföretagen träffat avtal om korttidspermittering med Byggnads gällande Teknikinstallationsavtalet.

– I det här allvarliga läget måste alla samverka för Sveriges bästa. Vi följer utvecklingen och utifrån den svenska modellen hjälps vi åt och stöttar varandra mest möjligt. Ska vi klara av att bygga allt som krävs i vårt i samhälle, och installera ny klimatsmart teknik när pandemin är över, så måste vi ha kvar medarbetarna i företagen samt öppna upp förutsättningar för nyrekrytering. Annars kommer vi varken lyckas säkra jobben eller klara Sveriges långsiktiga hållbarhetsmål, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Korttidspermittering innebär att arbetstagaren går ner i arbetstid, men ändå får ut över 90 procent av lönen. Detta genom att staten går in och tar en del av kostnaden. Syftet med korttidspermittering är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp sin verksamhet snabbt igen när läget vänder.

– Sverige måste samla krafterna och arbeta tillsammans, alla måste dra sitt strå till stacken. Därmed kommer alla parter i byggbranschen att ta sitt ansvar. Vi har dagliga avstämningar med fackförbunden för att gemensamt hitta de bästa lösningarna för branschens förutsättningar, både nu och i framtiden, fortsätter Ola Månsson.

Överenskommelserna gäller från och med den 24 mars 2020 men kan tillämpas redan från den 16 mars 2020.

Mer information om detta finns för dig som är inloggad på sidan Korttidspermittering/korttidsarbete