Hoppa till innehåll

"Vi tar ett gemensamt ansvar för att säkra jobben"

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

23 mars 2020

Ett gemensamt uttalande från Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) med anledning av coronaviruset. Parterna tar tillsammans ansvar för att säkra jobben och skapa stabilitet inom branschen i spåren av coronaviruset. Som ett led i detta arbete har parterna nu träffat avtal om korttidspermittering.

Corona har slagit, och slår fortfarande, hårt mot industrin och installationsbranschen. Både arbetsgivarorganisationer och fackförbund hör varje dag via sin rådgivning hur arbetsgivare och arbetstagare tampas med konsekvenser av viruset, hur de från en dag till en annan måste hantera allt sämre förutsättningar. Parterna inom installationssektorn väljer nu att samverka och gemensamt ta fram lösningar för att trygga branschen och säkra jobben.

– I det här allvarliga läget måste vi samverka för Sveriges bästa. Alla parter måste ta sitt ansvar. Ska vi klara av att bygga allt som krävs i vårt i samhälle, och installera ny klimatsmart teknik när pandemin är över, så måste vi ha kvar medarbetarna i företagen samt öppna upp förutsättningar för nyrekrytering. Annars kommer vi varken lyckas säkra jobben eller klara Sveriges långsiktiga hållbarhetsmål, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

– Sverige måste samla krafterna och arbeta tillsammans. Vi följer utvecklingen och utifrån den svenska modellen hjälps vi åt och stöttar varandra mest möjligt. Vi har dagliga avstämningar med Installatörsföretagen för att gemensamt hitta de bästa lösningarna för branschens förutsättningar, både nu och i framtiden, säger Urban Pettersson, förbundsordförande på Svenska Elektrikerförbundet (SEF).

Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) har med anledning av rådande läge träffat ett centralt kollektivavtal om korttidspermittering. Korttidspermittering innebär att arbetstagaren går ner i arbetstid, men ändå får ut 90 % av lönen. Detta genom att staten går in och tar en del av kostnaden.

Syftet med korttidspermittering är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp sin verksamhet snabbt igen när läget vänder.

Överenskommelserna gäller från och med den 19 mars 2020, men kan tillämpas redan från den 16 mars 2020.