Hoppa till innehåll

Installatörsföretagen har växlat krav med Svenska Elektrikerförbundet

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

12 februari 2020

Parterna har under de senaste avtalsperioderna arbetat gemensamt för att ta fram kollektivavtal som leder till stärkt konkurrenskraft för branschen och som är attraktivt för både företag och medarbetare.

Installatörsföretagens viktigaste frågor i sina yrkanden är:

  • Långsiktigt hållbar lönebildning.
  • Möjlighet för företag att följa med i den snabba tekniska utvecklingen genom att anställa inom fler kompetensområden.
  • Anpassning avarbetstidsreglerna efter företagens verksamhet och medarbetarnas behov.

Installatörsföretagens yrkanden innebär mer verksamhets- och individanpassade kollektivavtal. Kollektivavtalen speglar också den svagare tillväxt som kommer att prägla Sverige kommande år och de specifika utmaningar som branschen går till mötes.

Samtliga avtalsyrkanden i sin helhet finns att läsa här på www.installatorsforetagen.se/avtal2020

Det nya Installationsavtalet för elektriker ska vara på plats den 1 maj 2020. Installatörsföretagen förhandlar fram avtalet tillsammans med Svenska Elektrikerförbundet.