Hoppa till innehåll

Ålder för pensionsavgång ersätts av riktålder

Arbetsgivarfrågor

10 februari 2020

Nu ersätts den beslutade åldern för pensionsavgång av en riktålder som följer befolkningens medellivslängd.

Det innebär bland annat att åldern då man tidigast kommer att kunna ta ut pension kommer att höjas om befolkningen i genomsnitt lever längre. Första gången riktåldern för pension ska beräknas är 2020 och sedan tillämpas det för det sjätte året efter beräkningsåret, det vill säga 2026. Riktåldern för 2020 är 67 år.

Tanken är att riktåldern för pension ska påverka både lägsta åldern för uttag av allmän pension (som är 62 år från och med 2020 och 63 år från och med 2026) och LAS-åldern (som reglerar avgångsskyldighet från arbetet.).

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om ändringen.