Hoppa till innehåll

Avsättning för arbetstidsförkortning

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

13 januari 2020

Nytt år innebär att det är dags att gå ut med information om storleken på de avsättningar som gjorts för arbetstidsförkortning, till de arbetstagare som går på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Före januari månads utgång ska du ha lämnat informationen till dina anställda.

Denna ligger sedan till grund för de val era anställda kan göra; betald ledig tid, kontant ersättning eller pensionspremie. Den anställdes val av hur det avsatta beloppet ska utnyttjas ska denne skriftligen underrätta er om inom två veckor efter att ni har informerat om avsättningens storlek.

Förslagsvis görs valet på nedan blankett, som ni fyller i och lämnar över till era anställda. Om den anställde inte lämnar tillbaka blanketten inom två veckor utbetalas kontant ersättning till honom/henne.

Sidan innehåller mer information.
Logga in här för att komma åt blanketten.

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta din företagsrådgivare eller Installatörsföretagens servicetelefon på 08-762 76 00.

Medlemsservice

Oavsett typ av fråga är du alltid välkommen att kontakta din företagsrådgivare.