Hoppa till innehåll

Januari

Projektera för funktion

29 januari 2020

Data/Tele För att bättre kunna möta enskilda kunders behov kommer trenden att gå från att projektera standardiserade system och produkter till kundanpassade system som passar för en viss kunds förutsättningar. För att hänga med i den utvecklingen behöver du gå från att ha ett prod...

Få hjälp när en medarbetare missbrukar

28 januari 2020

Arbetsgivarfrågor Skadligt bruk kostar samhället stora summor pengar varje år och drabbar alla branscher – även installationsbranschen. Kanske har du en medarbetare på din arbetsplats som behöver hjälp? Skadligt bruk eller missbruk kan handla om allt från spel till alkohol. Nu kan du som ...

Glöm inte att informera om utebliven kontrolluppgift

27 januari 2020

Arbetsgivarfrågor I och med att arbetsgivardeklarationen på individnivå infördes 1 januari 2019 ska ingen kontrolluppgift lämnas från och med januari 2020, varken till Skatteverket eller till arbetstagarna. Det är därför viktigt att ha informerat arbetstagarna om vikten av att ha sparat s...

Har ditt företag gamla aktiva fullmakter – utan din vetskap?

24 januari 2020

Medlemskap Flera medlemsföretag verkar ha gamla aktiva fullmakter med flera olika försäkringsförmedlare. En del fullmakter är så pass gamla att företaget har glömt bort att de finns. Generellt sett gäller en fullmakt fram till det att den sägs upp – om det inte finns ett slutdatum ...

Ny rapport: Högre elanvändning år 2045

16 januari 2020

Branschfrågor Samhällsutvecklingen och klimatomställningen kräver mer el visar en rapport som Svenskt Näringsliv låtit göra. Prognosen visar på 60 procent högre elanvändning år 2045 jämfört med dagens behov. Det innebär en ökning av elanvändningen från dagens 126 TWh till 200 TWh.

Traktamentet höjt sedan nyår

15 januari 2020

Arbetsgivarfrågor Från och med nyår har det skattefria traktamentet höjts från 230 kronor till 240 kronor. Med skattefritt menas att traktamentet inte räknas som lön utan ersättning för ökade levnadsomkostnader. Det omfattas därför varken av inkomstskatt eller arbetsgivaravgift.

Entreprenadindex för december 2019

14 januari 2020

Entreprenadjuridik Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem senast den 15:e månaden efter. Här kan ni se den senaste statisti...
Du är på sidan 1 av 2 Nästa sida