Hoppa till innehåll

Vissa myndigheter ska få kamerabevaka utan tillstånd

Data/Tele, Visa alla

09 december 2019

Sedan nya kamerabevakningslagen trädde ikraft första augusti förra året har det varit krav på att myndigheter ska ha tillstånd från datainspektionen för att bedriva kamerabevakning. Nu har det kommit en lättnad för vissa myndigheter.

Lättnaden gäller för Kustbevakningen, Polisen, Säkerhetspolisen och Tullverket. De ska få bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. För att upprätthålla integritetsskyddet ska myndigheterna även fortsättningsvis bara få kamerabevaka om intresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Myndigheterna ska själva göra avvägningen, och även dokumentera detta. Datainspektionen ska ansvara för tillsyn och även kunna ta ut en avgift av den myndighet som inte dokumenterar sitt beslut.

Syftet med förändringarna är att förbättra möjligheten att bekämpa och lagföra brott.

Det har varit ifrågasatt ända från början om det verkligen är rimligt att datainspektionen ska få styra över dessa myndigheters möjlighet till Kamerabevakning. Därför är detta en efterfrågad lättnad speciellt från polisens sida.

Riksdagen sade i slutet av november ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.