Hoppa till innehåll

Remissvar på nytt regelverk för ”Brandskydd i Lager SBF126:6”

Data/Tele, Visa alla

09 december 2019

Installatörsföretagen har besvarat remissen på SBF 126:6 som handlar om brandskydd i lager. Vi har gjort små korrigeringar och godkänt förslaget till nytt regelverk med kommentarer.

Lager är en komplex miljö då variationen av material och varor som kan lagras och hanteringen av det lagrade materialet innebär att brandrisker förekommer i dessa miljöer. I många lagerbyggnader förändras också typ av material eller produkter som lagras mycket, även sett över kortare tidsperioder. Därmed är brandskyddsarbetet ständigt pågående och brandriskerna behöver bedömas kontinuerligt.

Regelverket har gåtts igenom i både sprinklerutskottet och teleutskottet samt av Installatörsföretans experter. Bortsett några synpunkter avseende elsäkerhet och små korrigeringar har vi godkänt förslaget till nytt regelverk med kommentarer.