Hoppa till innehåll

Ersättning till timavlönade installatörer under julen

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör), Visa alla

02 december 2019

Reglering av helglön för timavlönade i Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, § 4 mom 1. Här framgår att när julafton, juldagen, annandag jul samt nyårsafton och nyårsdagen infaller på en arbetsfri vardag utges helglön i form av bibehållen lön för timavlönade.

Förutsättningen för rätt till helglön är dock att den timavlönade har arbetat full arbetstid dels dagen närmast före och dels dagen närmast efter helgdagen. Rätt till helglön, gäller även om den timavlönade har varit sjuk (de första två veckorna), haft beviljad ledighet (under de första fyra veckorna), haft semester, varit permitterad (de första fyra veckorna), varit föräldraledig (de första fyra veckorna) eller tillfälligt vårdat sjukt barn (de första fyra veckorna).

Jul- och nyår 2019/2020

För jul- och nyårshelgerna 2019/2020 innebär reglerna i praktiken att timavlönade installatörer har rätt till helglön på julafton, juldagen och annandag jul om de arbetar full arbetstid måndagen den 23 december 2019 samt fredagen den 27 december 2019. De har även rätt till helglön på nyårsafton och nyårsdagen om de arbetar full arbetstid måndagen den 30 december 2019 och torsdagen den 2 januari 2020.

Helglön utbetalas inte om den timavlönade har fått eller haft rätt till ersättning från Försäkringskassan de dagar då helglön hade varit aktuell, det vill säga julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen.