Hoppa till innehåll

"Eftermarknad är nyckeln till framtidens affärer”

Branschfrågor, Visa alla

11 december 2019

Enligt Installatörsföretagens senaste rapport ”Dubbelt upp” förväntas tjänster och funktion stå för en kraftig ökning de närmaste åren. En betydande tjänst för att säkerställa funktion över tid blir service och underhåll av kundernas anläggningar.

Detta blir mer betydande då komplexiteten i anläggningarna ökar samtidigt som vi blir mer beroende av att dessa alltid fungerar. Att teckna service- och underhållsavtal redan vid upphandling är ett sätt att hålla kontakta med kunden under hela installationens livscykel och samtidigt säkerställa optimal funktion åt kunden. Genom att erbjuda ett underhållsavtal redan från början kan installationen och projekteringen utföras på så sätta att ett framtida underhåll underlättas.

Detta kan ske genom exempelvis installation av sensorer, val av produkter som underlättar underhållet samt produkter som håller över tid. På så sätt säkerställs att den mest kostnadseffektiva installationen över tid utförs vilket gör både kunden och installatören till vinnare.

Varför service- och underhållsavtal?

Genom ett samarbete efter avslutad installation kan man även trimma in och anpassa anläggningen för att fungera så bra som möjligt för kunden när förutsättningar ändras t.ex. nya hyresgäster, ändrad verksamhet, uppgraderingar m.m. Detta medför att kunden får en installation som utvecklas med fastigheten över tid.

Genom att möjliggöra för fjärrsupport kan dessutom övervakning och viss service utföras snabbare och på distans. Ett serviceavtal gör också möjligt för planerade periodiska underhåll istället för akuta felavhjälpande.

Exempel på service och underhållsavtal finns i våra dokumentmallar.

Rapporten

Rapporten som heter ”Dubbelt upp – Projektering, service och funktion är nycklarna till framtidens affärer” finns att läsa om via länken nedan.

Obs! Kräver inloggning.

Läs rapporten: Dubbelt upp på