Hoppa till innehåll

Förhöjd pensionsålder innebär nya regler i LAS

Arbetsgivarfrågor

28 november 2019

Från och med 1 januari 2020 höjs åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning från 67 till 68 år. I samband med det ändras Lagen om anställningsskydd, LAS. Efter 68 årsdagen omfattas den anställde inte längre av saklig grundbegreppet vid uppsägning.

Från 1 januari 2020 införs ett förenklat uppsägningsförfarande, när arbetstagaren uppnått åldersgränsen i LAS, 68 år. Anställningen kan avslutas genom att arbetsgivaren underrättar och varslar arbetstagaren och berört fack.

Efter fullgjord överläggningsskyldighet kan arbetsgivaren besluta om uppsägning. Uppsägningstiden är en månad. Arbetstagaren har inte företrädesrätt i turordningshänseende eller företrädesrätt till återanställning. Arbetstagaren kan inte heller - med stöd av anställningsskyddslagen - få en uppsägning eller ett avskedande ogiltigförklarat.

En anpassning av de offentliga trygghetssystemen till den nya så kallade riktåldern för pensionsavgång är under utredning.

Inför skriftliga rutiner

Installatörsföretagen rekommenderar arbetsgivare att ha som rutin att skriftligen fråga anställda inför 65 års dagen om de önskar avsluta sin anställning för att pensionera sig, eller om de vill utnyttja rätten att arbeta kvar till 68.

Det finns anledning att också påminna sig om att pensionsintjänande till såväl ITP 2 för tjänstemän som till ASL för arbetare enligt försäkringsavtalen avslutas vid 65. Arbetsgivaren kan/ska alltså inte betalas in premier efter detta.

Önskar arbetsgivaren kompensera på annat sätt blir det via särskild överenskommelse, men då rekommenderar vi att ni kontaktar Installatörsföretagen innan.

Läs mer här

Arbetsmarknad

Vi svarar på frågor inom arbetsrätt och kollektivavtal. Välkommen att kontakta oss!