Hoppa till innehåll

Pensionsåldern höjs – vad innebär det för dig och ditt företag?

Arbetsgivarfrågor

16 oktober 2019

Personer som är födda 1958 eller senare påverkas på olika sätt av den höjda pensionsåldern. Här beskriver vi i korthet hur det påverkar dig som arbetsgivare och dig som är född från 1958 eller senare.

Den 16 oktober beslutade riksdagen om regeringens proposition ”En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv”. Den bygger i sin tur på den överenskommelse som gjordes den 14 december 2017 av Pensionsgruppen.

Förändringarna berör enbart den allmänna (statliga) pensionen och innebär att den tidigaste åldern för när man får ta ut den höjs från 61 år till 62 år nästa år, alltså 2020. Tre år senare, 2023, väntas den tidigaste åldern för pensionsuttag höjas till 63 år. LAS-åldern höjs samtidigt till 68 år och vidare till 69 år 2023.

Förändringar i LAS

Lagen om anställningsskydd, LAS, reglerar bland annat vid vilken ålder arbetsgivaren kan säga upp en anställd utan att ange något skäl. Idag är LAS-åldern i det här sammanhanget 67 år, men redan nästa år höjs den till 68 år. Det innebär att du som arbetsgivare inte kan avsluta en medarbetares tjänst (utan giltigt skäl) om de vill fortsätta jobba tills de fyller 68 år. År 2023 höjs LAS-åldern till 69 år.

Vill du veta mer? Här kan du läsa artikeln från DN i sin helhet