Hoppa till innehåll

Information om de nya regionala föreningarna

Regionala föreningar, Visa alla

30 september 2019

Vid årsskiftet är de nya regionala föreningarna inom Installatörsföretagen på plats, men innan dess kommer du som medlem att få information om vilken regional förening just ditt företag kommer att tillhöra, samt annan praktisk information från din regionala förening. Här informerar vi om var vi befinner oss i processen idag och vad som sker under de kommande månaderna.

De nuvarande 27 regionala föreningarna har under drygt två års tid diskuterat och planerat för samgående mellan föreningarna inom el respektive vvs. Fokus har hela tiden handlat om att skapa den största möjliga medlemsnyttan.

Alla regionala föreningar har nu genomfört sina ordinarie föreningsstämmor och tagit beslut om samgående. Flera av föreningarna har även haft en extra föreningsstämma för att bekräfta beslutet om samgående samt välja styrelser till de nya regionala föreningarna.

Vad händer 1 januari 2020?

Vid årsskiftet 2019/2020 är de elva nya regionala föreningarna på plats. Då får vi full effekt av den samverkan som påbörjades redan 2016. Från 2020 kommer alltså de gemensamma regionala föreningarna att börja verka. Då är även era nya regionala sidor uppe på installatorsforetagen.se. Fram till dess samlar vi all information om de regionala föreningarna på en och samma sida.

När vi inleder det nya året och de nya regionala föreningarna ser dagens ljus, blir det även obligatoriskt med ett medlemskap i en regional förening för Installatörsföretagens samtliga medlemsföretag. Har ditt företag inte varit med i en regional förening tidigare väntar en spännande tid med nya kontakter. Företaget blir normalt medlem i den regionala förening i vars region företaget/filialen har sitt säte och sin verksamhet.

De regionala föreningarnas verksamhet finansieras utanför medlemskapet i Installatörsföretagen, varför respektive regional förening själva beslutar om en separat avgift för medlemskap i den regional föreningen. Mer detaljerad information om detta går ut under oktober/november.

Fördelar med att engagera dig regionalt

Vi ställde frågan till de nuvarande 27 ordförandena, det här är vad de svarade:

"Vi arrangerar medlemsträffar och bygger nätverk för exempelvis projektledare, administratörer och chefer."

"Korta vägar till besluten. Vi har ett nära samarbete med IN och genom att vi agerar referensgrupp eller remissinstans i olika frågor, kan vi påverka och ha åsikter i bland annat avtalsfrågor."

"Ensam är inte stark. Vi skapar en gemenskap regionalt och bygger ett starkt lokalt engagemang genom aktiviteter, nätverk och kurser."

"Fukostmöten där aktuella frågor behandlas - allt från lärlingar till konjunktur i regionen. Man kan även ta del av prisvärda eller fria utbildningar nära dig, inom exempelvis entreprenadjuridik, lönsamhet med mera."