Hoppa till innehåll

Visselblåsarfunktion för ID06

Företagarfrågor, Visa alla

03 september 2019

Misstänker du av någon anledning att ett företag för oegentligheter med en koppling till ID06-systemet? E-posta då ett tips om det till ID06 Företagskontroll. Ditt tips hanteras med sekretess och din anonymitet är prioriterad.

Om du misstänker någon oegentlighet hos ett företag gällande ID06 så mailar du ID06 Företagskontroll på e-post foretagskontroll@id06.se. ID06 granskar och behandlar naturligtvis ditt tips med sekretess där din anonymitet är prioriterad. Uppgifter om din person och e-postadress delges aldrig någonsin till någon annan person eller företag.

ID06 kan inte heller, på grund av samma krav på sekretess, återkomma till dig avseende utfallet av granskningen eller de eventuella åtgärder som ID06 Företagskontroll genomfört.