Hoppa till innehåll

Öka din kunskap om diskriminering – förebygg och motverka

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

29 augusti 2019

Diskriminering i arbetslivet är ett allvarligt problem. Som arbetsgivare har du ett stort ansvar att arbeta förebyggande mot alla typer av trakasserier och agera för att stoppa dem om de ändå skulle uppstå. Vi har därför samlat viktig information och hjälpmedel som du kan använda dig utav.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Arbetsmiljöverket (AV) har ett gemensamt regeringsuppdrag att genomföra informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskap mot diskriminering. I juli avslutade DO tillsynen av Bygg och anläggningsbranschen när det gäller rutiner och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

DOs undersökning

DO genomför löpande tillsyn av hur arbetsgivare uppfyller kraven på så kallade aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Under åren 2017-2019 granskar DO särskilt en bestämmelse som handlar om att arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Inom bygg- och anläggningsbranschen har DO granskat 181 arbetsgivare. Av dessa hade 164, det vill säga över 90 procent, brister i sina riktlinjer och/eller rutiner. Tillsynen visade att 127 arbetsgivare hade brister i sina riktlinjer. Av dessa hade:

  • 54 arbetsgivare brister som gällde trakasserier
  • 51 arbetsgivare brister som gällde sexuella trakasserier
  • 123 arbetsgivare brister som gällde repressalier.
  • Vi fann även att 160 arbetsgivare hade brister i sina rutiner. Av dessa hade
  • 85 arbetsgivare brister som gällde trakasserier
  • 86 arbetsgivare brister som gällde sexuella trakasserier
  • 159 arbetsgivare brister som gällde repressalier.

20 arbetsgivare brast på samtliga sex punkter, det vill säga både i sina riktlinjer och rutiner vid trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 15 arbetsgivare var godkända i alla delar.

Två ärenden avskrevs på grund av att företaget upphört eller liknande.

Nyttiga länkar

Det är viktigt att du som arbetsgivare känner till dina skyldigheter och vet hur du ska agera för att motverka diskriminering.